De invloed van de Amerikaanse CPI op de reële rente zal doorsijpelen naar de relatieve aandelenindexprestaties

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • US30
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

De markt kijkt reikhalzend uit naar de CPI-resultaten later vandaag. Hoewel het niet de favoriete metriek is die de Fed gebruikt, zal het ons toch een idee geven of de inflatie al dan niet aan het matigen is. Deze dynamiek heeft op haar beurt een invloed op het monetaire beleid, dat een cruciale input is voor de reële rente (bovenste grafiek).

Naar onze mening hebben de reële rentevoeten momenteel een rimpeleffect op de met elkaar verweven relaties in de markt. Onze middelste grafiek toont bijvoorbeeld de relatieve kracht tussen de wekelijkse US30 en de NAS100 (RS1). RS1 suggereert dat de op waarde gerichte US30 het beter doet dan de op groei gerichte NAS100-index wanneer de reële rente onder de huidige macro-economische omstandigheden stijgt. De correlatiecoëfficiënt (onderste indicator) van de reële rente met de RS1 bedraagt in dit verband een sterke 0,74

Wij leiden hieruit af dat elk effect van de CPI op de reële rente zal doorwerken in de RS1. Deze veronderstelling is logisch, aangezien de NAS100 een grotere gevoeligheid voor de rente heeft als gevolg van de tijdswaarde van de geldfunctie

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.