Britse PMI’s ondersteunen economische beoordeling BoE – GBPUSD daalt in reactie

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

De PMI voor de dienstensector in het VK bleef achter bij de prognose en kwam uit op 51,8 tegenover de verwachte 56,9. Dat is een verrassend grote misser naar beneden en ver verwijderd van het cijfer van 58,9 van vorige maand. Dit cijfer ligt veel dichter bij 50 dan comfortabel is - alles onder 50 impliceert krimp. De PMI voor de verwerkende industrie is ook gedaald, zij het marginaal: 54,6 tegen een verwachting van 54,9 en lager dan de 55,8 van vorige maand

Over dienstverleners schrijft het persbericht van IHS Markit dat "de respondenten in de enquête vaak opmerkten dat de economische en geopolitieke onzekerheid had bijgedragen tot een vertraging van de vraag van klanten". Bovendien beweerde Chris Williamson, Chief Business Economist bij S&P Global Market Intelligence, dat "de enquêtegegevens ... erop wijzen dat de economie bijna tot stilstand is gekomen nu de inflatiedruk tot ongekende hoogten stijgt".

Dit bearishness is verontrustend gezien de vorige beleidssamenvatting van de BoE, waarin werd gesuggereerd dat de inflatie in het vierde kwartaal iets meer dan 10% zal bereiken. De BoE schreef ook dat "de groei van het Britse BBP naar verwachting sterk zal vertragen.&quot

De samenvatting van de BoE suggereert stagflatie, en de zwakke PMI's ondersteunen dit. Volgens ons wilden de tegenstanders van de BoE de renteverhogingen vervroegen, omdat ze wisten dat toekomstige verhogingen moeilijk door te voeren zouden zijn gezien de vertraging van de economische activiteit. Niettemin wijzen de PMI's erop dat de vertraging nu aan de gang is.

In reactie hierop is GBPUSD scherp gedaald:


De EMA's zijn negatief gekruist en de stochastics lijken ook omlaag te kruisen (zwarte ellipsen). Als hij onder 20 komt en daar blijft (blauwe pijl), zal het momentum naar beneden zijn gestegen, wat bearish druk zal geven aan het kabelpaar

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Referenties:
markiteconomics.com
http://bankofengland.co.uk/

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.