De US30 heeft tot dusver een besluiteloze week achter de rug, terwijl Jackson Hole opdoemt

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)


Bij het ingaan van de cash open duidt de wekelijkse candle van de US30 op onzekerheid. Het heeft een koop- en een verkoopstaart, wat suggereert dat noch de stieren, noch de beren erin geslaagd zijn om de controle te grijpen. De huidige prijs ligt heel dicht bij het punt waarop de index opende voor de week. Deze candle is nog steeds actief en zal er anders uitzien bij het sluiten van de markt, maar de week was tot op dit moment relatief besluiteloos.

Deze aarzeling is geen verrassing. Marktdeelnemers worstelen met gemengde signalen van de Fed. Gisteren stelde James Bullard, voorzitter van de St Louis Fed, voor om de rente met nog eens 75 basispunten te verlagen en dat de centrale bank "snel moet blijven toewerken naar een beleidsrente die een aanzienlijke neerwaartse druk op de inflatie uitoefent". Esther George, voorzitter van de Kansas City Fed, erkende daarentegen dat het wenselijk is om de rente te verhogen, maar wees erop dat "we ons er terdege van bewust moeten zijn dat onze beleidsbeslissingen vaak met een vertraging worden genomen. We moeten goed in de gaten houden hoe dat doorwerkt".

Dit alles komt nog voor het Fed Jackson Hole symposium in Wyoming volgende week. Alle ogen zullen dus uiteraard gericht zijn op de gedachten van Fed-voorzitter Jerome Powell om het standpunt van de centrale bank te helpen verduidelijken.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.