De Amerikaanse Fed verhoogde de rente weer; zinspeelde op vertraging, maar sloot een pauze uit

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Another Jumbo Hike

De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdag besloten tot een nieuwe jumbo renteverhoging van 75 basispunten [1]. Dit was de vierde verhoging op rij van deze omvang en de zesde opeenvolgende verhoging. De rente staat nu op 3,75-4,00%, de hoogste sinds begin 2008.

De centrale bank heeft de rente sinds de lancering in maart met 375 basispunten verhoogd, in haar meest agressieve cyclus in minstens drie decennia. De belangrijkste drijfveer voor deze actie is herstel van de prijsstabiliteit, aangezien de inflatie hoog blijft

Voorzitter Powell zinspeelde hier opnieuw op in zijn openingsverklaring, door te benadrukken dat "mijn collega's en ik vastbesloten zijn om de inflatie terug te brengen naar onze doelstelling van 2%" [2]

Uit de meest recente gegevens bleek dat de door de bank geprefereerde graadmeter, de Core Personal Consumption Expenditures (PCE), in september steeg tot 5,1% op jaarbasis, tegen 4,9% eerder.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Voorbereiding op vertraging

De hoge inflatie en de sterke arbeidsmarkt, met een werkloosheid op het laagste niveau in vijftig jaar, hebben de Fed de ruimte gegeven om een dergelijke agressieve strategie te volgen. De negatieve effecten op de arbeidsmarkt en de economie hebben echter een achterstand en de ambtenaren moeten daar rekening mee houden, terwijl de Amerikaanse economie in de eerste twee kwartalen van het jaar is gekrompen, hoewel zij in het derde kwartaal met 2,6% is gegroeid (volgens voorlopige gegevens.

Voorzitter Powell heeft geprobeerd de markten voor te bereiden op een matiging van het verhogingstempo in de afgelopen maanden, gezien deze overwegingen, en herhaalde gisteren dat het op een gegeven moment "gepast zal worden om het verhogingstempo te vertragen"

Dit was echter de eerste keer dat deze overwegingen expliciet in de beleidsverklaring tot uiting kwamen. Het Comité zal nu "rekening houden met de cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertraging waarmee het monetaire beleid de economische activiteit en de inflatie beïnvloedt, en de economische en financiële ontwikkelingen", bij het bepalen van het tempo van toekomstige verhogingen.

Uiteraard werd in de verklaring nog steeds verwezen naar voortdurende verhogingen, waaraan werd toegevoegd dat dit zal gebeuren "om te komen tot een monetair beleid dat voldoende restrictief is om de inflatie op termijn terug te brengen tot 2%".

Geen fout, geen pauze

Voorzitter Powell erkende de economische neergang en merkte op dat "de Amerikaanse economie aanzienlijk is vertraagd ten opzichte van het hoge tempo van vorig jaar", maar hij ziet zeker geen fout** in de agressieve verstrakking. Hij verdedigde de acties van de Fed door op te merken dat "ik blij ben dat we zo snel hebben gehandeld. Ik denk niet dat we te streng zijn geweest".

Hoewel hij sprak over mogelijk kleinere renteverhogingen, die zouden kunnen komen "al bij de volgende vergadering of die daarna", benadrukte hij dat er nog steeds een "behoefte is aan voortdurende renteverhogingen en dat we nog wat terrein te winnen hebben".

Hij sloot een pauze uit en verklaarde nadrukkelijk dat het "erg voorbarig is om aan een pauze te denken" en voegde eraan toe dat "we nog een lange weg te gaan hebben". Uit dit commentaar blijkt duidelijk dat de Fed in de toekomst de rente in kleinere stappen wil verhogen, maar niet van plan is om binnenkort van het verkrappende pad af te wijken.

Andere centrale banken hebben al een stap terug gedaan om een recessie te voorkomen en het effect van hun beleid te beoordelen, zoals de Reserve Bank of Australia. Ambtenaren daar hebben twee opeenvolgende verhogingen van 25 basispunten doorgevoerd, na een reeks grotere aanpassingen van 0,5%

Hoe ver

Gezien de hoeveelheid vooruitgang die in korte tijd is geboekt, verlegde voorzitter Powell nu de aandacht van de snelheid naar hoe ver we moeten gaan met het verhogen van de rente, wat "nu echt de belangrijke vraag wordt".

In tegenstelling tot sommige van zijn tegenhangers, zoals de Europese Centrale Bank, was ik geneigd te geloven dat de beleidsmakers van de Fed een enigszins duidelijk beeld hadden van de eindrente, gezien hun kwartaalprognoses

Op basis van de laatste update van september verwachtten de ambtenaren dat het mediane tarief zou oplopen tot 4,6% [3], maar het ziet ernaar uit dat dit al achterhaald is, gezien de recente inkomende gegevens over de inflatie en de arbeidsmarkt.

Voorzitter Powell gelooft nu dat "we uiteindelijk naar een hoger niveau kunnen gaan dan we dachten ten tijde van de vergadering van september", waarbij hij toegeeft dat ze niet weten wat het eindtarief is. Hij zei dat beleidsmakers "een idee hebben" waar dat ligt, maar "niet echt weten waar" het voldoende restrictieve niveau ligt.

Marktreactie

Ik heb er al eerder op gewezen dat de banken een evenwicht moeten vinden tussen concurrerende krachten, aangezien de hoge inflatie hen dwingt tot verdere verstrakking, maar het vooruitzicht van een economische vertraging hen ertoe aanzet hun agressieve houding te wijzigen.

De Fed is absoluut duidelijk geweest dat herstel van de prijsstabiliteit de hoogste prioriteit blijft, maar introduceerde ook enkele dovish elementen in haar retoriek, waardoor de markten in twee richtingen reageerden. Na de dovish beleidsverklaring daalde de Amerikaanse dollar, terwijl de obligatiemarkten en Wall Street een sprong maakten. Tijdens de persconferentie bleek voorzitter Powell echter nogal havikistisch, wat leidde tot een ommekeer.

Het is interessant dat hem tegen het einde werd gevraagd wat hij vond van de positieve reactie op de obligatie- en aandelenmarkten, wat een beetje misleidend was, omdat deze al waren verschoven. Voorzitter Powell antwoordde dat ze "niet mikken op één of twee specifieke dingen", maar zorgde ervoor dat hij alle hawkish elementen van zijn toespraak herhaalde.

Dit is een grote afwijking van de Fed Put die de productieve Alan Greenspan beheerste, die grote beursdalingen probeerde in te dammen, via ondersteunend commentaar of beleid. De Fed leek al akkoord te gaan met de duikeling van Wall Street dit jaar, maar dit was de duidelijkste uiting. Misschien probeert ze twee vliegen in één klap te slaan - de inflatie terugdringen en een toekomstige beurszeepbel voorkomen.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 03 nov 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20221102a.htm

2

Opgehaald 03 nov 2022 https://www.youtube.com/watch

3

Opgehaald 22 feb 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220921.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.