De Reserve Bank of New Zealand verhoogt de rente opnieuw en bevestigt daarmee haar Hawkishness

  • NZDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Een jaar van stijgingen

De Reserve Bank of New Zealand was de eerste grote centrale bank die de rente verhoogde. Zij begon precies een jaar geleden (op 20 oktober 2021) en versloeg daarmee de Bank of England, die twee maanden later van start ging.

Vandaag verhoogde zij de rente met 50 basispunten, waardoor de Official Cash Rate op 3,5% [1] kwam, het hoogste niveau sinds april 2015. Dit was de achtste opeenvolgende verhoging van deze omvang en de acht opeenvolgende verhoging in totaal

De bank voert haar meest agressieve verkrappingscyclus uit sinds de invoering van de OCR in 1999, met 325 basispunten aan verhogingen sinds de lift-off van vorig jaar.

Hawkish Stance

Gezien de hoge rente en het negatieve effect daarvan op de economie en haar achterblijvende karakter, zou het niet onredelijk zijn als de ambtenaren hun houding zouden afzwakken. Slechts een dag eerder hadden hun Australische collega's dat gedaan, toen de RBA de rente met slechts 0,25% verhoogde en het tempo van haar verkrappingscyclus vertraagde.

De beleidsmakers van de RBNZ toonden echter niet alleen geen tekenen van een stap terug, maar bespraken zelfs de mogelijkheid van een nog grotere verhoging met 75 basispunten, zoals bleek uit de notulen van de vergadering. Bovendien achtten zij het passend "de monetaire voorwaarden in een hoog tempo te blijven verkrappen".

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

In augustus had de centrale bank haar prognoses voor de Official Cash Rate (OCR) bijgesteld en verwachtte dat deze volgend jaar** een piek van 4,1% zou bereiken en tot ver in 2023 op dit niveau zou blijven [2], wat een verhoging met 50-75 basispunten impliceert. De centrale bank heeft nog één beleidsvergadering in het lopende jaar en de eerste van 2023 wordt verwacht in februari.

Hoge inflatie en een veerkrachtige economie

De stijgende inflatie liet waarschijnlijk niet veel ruimte voor een vertraging, aangezien de consumentenprijsindex (CPI) in het tweede kwartaal was gestegen tot 7,3% (jaar-op-jaar) en het hoogste niveau in tweeëndertig jaar. In de prognoses van augustus beschouwde de bank dit als een piek, maar zij verwacht in ieder geval dat deze het komende jaar hoog zal blijven.

Het comité gaf vandaag commentaar op de depreciatie van de Kiwi en merkte op dat indien deze aanhoudt, dit een "verder opwaarts risico voor de inflatie tijdens de prognoseperiode" zou inhouden.

Met betrekking tot de arbeidsmarkt oordeelde het comité dat deze "zeer krap blijft", met een werkloosheidsgraad van 3,3% in het tweede kwartaal, een lichte stijging ten opzichte van het laagterecord van 3,2%. De RBNZ heeft haar prognoses echter verhoogd en gaat uit van een werkloosheid van meer dan 4% in 2023 en 5% in 2025.

De ambtenaren erkenden ook de recente opleving van het bruto binnenlands product, dat in het tweede kwartaal (kwartaal op kwartaal) met een gezonde 1,7% groeide, na de krimp van 0,2% in het eerste kwartaal, maar de bank verwacht voor de komende kwartalen zeer lage groeipercentages.

Over het geheel genomen heeft de economie zich veerkrachtig getoond, waardoor de centrale bank haar agressieve monetaire verstrakking kon voortzetten, maar de eerste waarschuwingssignalen zijn er en het valt nog te bezien wanneer zij het passend zal vinden om af te remmen.

Reactie NZD/USD

Het pair daalde vorige week naar zijn laagste niveau sinds april 2020, de zevende verliesgevende op rij, als gevolg van risicomijding en de dominantie van de US-dollar. De greenback is sindsdien gedefleerd, waardoor de NZD/USD wat respijt kon vinden.

Het havikistische besluit van de RBNZ van vandaag stuurde het pair aanvankelijk hoger. De beweging werd echter ingeperkt door de 38,2% Fibonacci van de high/low daling van september en de winst werd snel uitgewist.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 05 okt 2022 https://www.rbnz.govt.nz/hub/news/2022/10/continued-monetary-tightening

2

Opgehaald 07 dec 2023 https://www.rbnz.govt.nz/-/media/2e7d3800e1b5463bb1f4dcaace23c3d7.ashx

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.