Reserve bank of New Zealand geeft recordverhoging, verwacht meer verkrapping

  • AUDNZD
    (${instrument.percentChange}%)
  • NZDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Record Rate Hike

De Reserve Bank of New Zealand heeft vandaag een historisch grote verhoging van 75 basispunten doorgevoerd, waardoor de Official Cash Rate (OCR) op 4,25% kwam en het hoogste niveau sinds begin 2009 bereikte [1]. Deze versnelling staat in contrast met andere centrale banken die het tempo van de verkrapping al hebben gematigd of verwachten dat te doen.

De RBNZ loopt voorop bij het verkrappen van het monetaire beleid met haar meest agressieve cyclus sinds 1999, toen de OCR werd ingevoerd. Sinds de verhoging van oktober 2021 heeft de RBNZ in negen opeenvolgende vergaderingen de rente met 400 basispunten verhoogd.

De stap van vandaag was grotendeels in overeenstemming met de marktverwachtingen en recente commentaren van beleidsmakers. In het jaarverslag van vorige maand benadrukte gouverneur Orr dat de maatregelen van de bank achterblijven en dat er nog veel werk aan de winkel is. [2]

Meer aanscherping in het verschiet

De beleidsmakers hebben vandaag niet alleen een jumboverhoging doorgevoerd, maar ook gewezen op een verdere verstrakking om de inflatie te verlagen. Zij merkten op dat de officiële rentevoet "een hoger niveau moet bereiken, en sneller dan eerder aangegeven".

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Zij voorspellen nu een piek van 5,5%** in 2023 en 2024, veel hoger dan de 4,1% die in augustus werd voorspeld. Zij verwachten ook dat de rente lang hoog zal blijven en niet vóór 2025 onder de 5% zal zakken.

De economie is vrij veerkrachtig geweest, waardoor de RBNZ deze havikistische en agressieve verstrakkingsstrategie heeft kunnen voortzetten, maar dit zal naar verwachting zijn tol eisen.

Dreigende Recessie

Met een gezonde groei van 1,7% in het tweede kwartaal van het jaar (q/q) is de economie van Nieuw-Zeeland tot dusver aan een recessie ontkomen, hoewel er enkele waarschuwingssignalen waren.

De agressieve verkrapping door de RBNZ en andere factoren zullen uiteindelijk op de economische activiteit wegen. De centrale bank zinspeelde op dat feit, aangezien zij nu verwacht dat er volgend jaar een recessie komt, deels als "een gevolg van hogere rentetarieven". [3]

Met name wordt verwacht dat het BBP medio 2023 tot 0,5% zal krimpen en pas in het laatste kwartaal van 2024 weer positieve groeicijfers zal laten zien. Tijdens de persconferentie van vandaag sprak gouverneur Orr van een "ondiepe periode" van krimp. [4]

Inflatie en werkgelegenheid

De belangrijkste drijfveer achter deze agressieve verkrappingscyclus van de RBNZ is de aanhoudend hoge inflatie. De algemene CPI is in het derde kwartaal weliswaar licht gedaald tot 7,2% j/j, maar blijft dicht bij de hoogste stand in 32 jaar van het vorige kwartaal (7,3%).

De beleidsmakers menen dat de inflatie nog steeds "te hoog" is en zien een verdere opwaartse druk op de consumentenprijzen, waarbij de CPI in de komende twee kwartalen een piek van 7,5%** zal bereiken en in de tweede helft van 2024 weer onder de 3% zal komen.

Belangrijke factoren zijn de robuuste arbeidsmarkt en de hoge lonen, waarbij de centrale bank vandaag opmerkte dat de werkgelegenheid "boven het maximaal houdbare niveau ligt".

De werkloosheid bleef met 3,3% in het septemberkwartaal op een zeer laag niveau, dicht bij de lage recordniveaus van de afgelopen kwartalen. De Reserve Bank of New Zealand verwacht dat de werkloosheid de komende jaren aanzienlijk zal stijgen tot 5,7% in 2025.

NZD Reactie

De Kiwi kreeg een impuls door de buitensporige renteverhoging van vandaag en de vooruitzichten op meer verkrapping, nu de markten een mogelijk kleinere verhoging door de Amerikaanse Fed overwegen, terwijl de Reserve Bank of Australia het tempo van haar verhogingen al heeft vertraagd.

Daarom blijft NZD/USD vandaag gesteund, terwijl AUD/NZD daalt naar het laagste niveau sinds maart. De door de centrale bank voorspelde komende recessie kan de verkrapping echter moeilijker maken.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 23 nov 2022 https://www.rbnz.govt.nz/hub/news/2022/11/higher-interest-rates-necessary

2

Opgehaald 23 nov 2022 https://www.rbnz.govt.nz/-/media/project/sites/rbnz/files/publications/annual-reports/annual-report-2022.pdf

3

Opgehaald 23 nov 2022 https://www.rbnz.govt.nz/-/media/6f94404804da43e0a2257ea5c44fc825.ashx

4

Opgehaald 30 nov 2023 https://www.youtube.com/watch

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.