De mogelijkheid van “koop het gerucht, verkoop het feit” wettigt voorzichtigheid wanneer de CPI wordt gepubliceerd

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

De US10Y Treasury yield is gestegen naar 2,82%. De beweging is relatief snel geweest, tot het punt dat de RSI als overbought is geregistreerd (blauwe rechthoek). De onderkant toont de correlatiecoëfficiënt met FXCM's Dow Jones Industrial Average CFD, US30. De huidige correlatie is -0,36. Zeker niet zo sterk als de correlatie van de Nasdaq.

Niettemin leidt het af dat er een negatieve relatie bestaat. Daarom zou een terugval van de rente naarmate de RSI normaliseert, de US30 kunnen ondersteunen, als de relatie blijft bestaan. Wij merken op dat de CPI vandaag zal worden gepubliceerd en dat het algemene cijfer op 1,2% wordt voorspeld. Deze inflatie kan al zijn ingeprijsd in de yields en behoudens een enorme print kunnen marktpartijen de publicatie aangrijpen om shortposities te verlaten en het momentum te normaliseren. Als dit gebeurt, zullen de marktdeelnemers waarschijnlijk overschakelen op aandelenindexen, zoals de US30.


bron: www.tradingview.com

De CPI-afdruk zal waarschijnlijk volatiliteit in de markt brengen. Wanneer dit tot rust komt, zal het nuttig zijn om naar de US30 uurgrafiek te kijken. Als haar EMA's en stochastics positief kruisen, kan dit suggereren dat geld terugdraait naar risico. In dit geval zal een beweging van de stochastics naar het 80+ gebied (blauwe pijl) wijzen op een onderliggend bullish momentum, en de yields zullen waarschijnlijk dalen doordat bondshorts winst nemen.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.