De Nasdaq begint Q3 in een zeer hachelijke positie

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

De Nasdaq is een groei-index. Deze classificatie is opmerkelijk omdat stijgende rentevoeten de groeikant van de markt het hardst treffen. Dus of we het grootste deel van de beweging in de rendementen hebben gezien is een belangrijke vraag? Een basis suggereert bijvoorbeeld mogelijke waarde. Dit is echter nog niet het geval; technisch gezien bevindt de Nasdaq zich in een zeer hachelijke positie.


Op een maandgrafiek handelt FXCM's CFD, de NAS100, tussen de onderste blauwe en rode banden in de bearish zone. Bovendien bewegen de rode Bollinger bands zich in tegengestelde richting (zwarte ellipsen). Deze divergentie is een gevolg van de toegenomen volatiliteit. Wij hebben twee bedenkingen.

Ten eerste is de stochastics dicht bij 20 (groene rechthoek). Als hij dit niveau raakt en handhaaft, zal het onderliggende bearish momentum de index verder onder druk zetten, waardoor de Bollinger divergentie mogelijk wordt uitgebreid. Ten tweede zal de neerwaartse markt intensiveren als de bovenste rode Bollinger naar beneden draait en de onderste Bollinger lager volgt

Een basis van de index of een beweging terug naar de neutrale zone tussen de blauwe banden zal positief zijn. Echter, om dit te laten gebeuren, zal de stochastics moeten draaien en boven de 20 komen. Dit scenario zal sterk afhangen van het feit of we de highs voor de US 10-yr hebben gezien of niet

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.