De markt prijst een gedwongen recessie in


Bron: www.tradingview.com

De US 02-yr Treasury note maakte vandaag een sprong en handelde op niveaus die voor het laatst werden gezien in november 2007. Hij handelt in de buurt van 3,85%, wat de marktverwachtingen weerspiegelt van ten minste een verhoging met 75 basispunten volgende week. Sommige deelnemers hebben het over een verhoging met 100bps, wat momenteel neerkomt op een waarschijnlijkheid van 26%.

Dit heeft er echter toe geleid dat de rentecurve van de 02-10s verder is omgekeerd. De spread is momenteel -0,4%; dit is de 53e dag van inversie. Hoe langer dit aanhoudt en hoe dieper de inversie, hoe groter de kans op een recessie. Met andere woorden, hoe minder kans op een zachte landing

Deze kans is groot omdat hogere tarieven bijdragen tot vraagvernietiging op geaggregeerd niveau. Bovendien zal het vereiste rendement hoog blijven, waardoor de discontofactoren onder druk komen te staan. Als zodanig zullen inkomstengenererende toevluchtsoorden op korte tot middellange termijn waarschijnlijk ondersteund blijven, waardoor de rendementen op langere termijn getemperd blijven.

Afbeelding van Mediamodifier van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.