De GER30 presteert beter dan zijn Amerikaanse tegenhangers.

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)


Gezien het risicomijdende sentiment dat alomtegenwoordig is op de financiële markten, presteert de DAX beter dan de Amerikaanse blue chips. Kijk naar de wekelijkse relatieve sterkte (RS) van FXCM's DAX CFD, de GER30, ten opzichte van haar Dow Jones Industrial Average CFD, de US30. Hier is de GER30 de teller en de US30 de noemer van de ratio. De RS heeft een hoger dieptepunt in kaart gebracht, gevolgd door een hogere piek, wat wijst op een aanzienlijke relatieve sterkte of outperformance van de GER30 ten opzichte van de US30. Hetzelfde koerspatroon is duidelijk tegen FXCM's S&P 500 CFD, de SPX500, evenals tegen haar Nasdaq CFD, de NAS100.

De veerkracht van de GER30 wordt weerspiegeld op de daggrafiek links. Hier is de index heikin ashi van zijn gebied van zwakte naar zijn neutrale gebied gegaan (groene rechthoek). Op een relatieve basis is dit een stap voorwaarts. Bovendien zijn heikin ashi candles trendvolgende indicatoren en zijn ze bullishly blauw. De uurgrafiek aan de rechterkant heeft ook een verhaal te vertellen. Opmerkelijk is dat de stochastics boven de 80 staan (blauwe pijl). Hoe langer deze positie wordt vastgehouden, hoe meer steun er zal zijn voor de index. Als hij omrolt en uit de zone van 80 valt, zal het momentum als afnemend worden beschouwd

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.