De door de Fed geprefereerde maatstaf voor inflatie versoepelde verder

Zachtere Amerikaanse inflatie

Uit de gegevens van vandaag bleek dat de door de Fed geprefereerde maatstaf voor de inflatie, de Core Personal Consumption Expenditures (PCE), in november is afgenomen van 5% tot 4,7% j/j. Dit was het laagste cijfer sinds juli en de derde maand op rij met een daling.

De totale PCE steeg van 6,1% in de voorgaande maand naar +5,5% op jaarbasis. Dit was het laagste cijfer sinds november 2021 en de eerste onder de 6,0% van het lopende jaar.

Dit komt net na het zwakke rapport over de consumentenprijsindex (CPI) van vorige week, waaruit blijkt dat de inflatiedruk al een tijdje afneemt. Door deze situatie kon de Fed deze maand terugschakelen naar een renteverhoging van 0,5%, na een reeks buitenproportionele verhogingen met 75 basispunten.[1]

De centrale bank handhaafde echter haar havikistische houding en richtte zich op "voortdurende verhogingen" van de referentierente, omdat de arbeidsmarkt krap blijft. De Amerikaanse economie voegde in november 263.000 banen toe, de werkloosheid bleef op een historisch lage 3,7% en de lonen stegen, wat suggereert dat de Fed nog meer werk te doen heeft op het verkrappingsfront.

De USDOLLAR is geholpen in de onmiddellijke nasleep van het PCE-rapport van vandaag en de SPX500 is gemengd, met beide een gedempte eerste reactie.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 04 okt 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.