De Fed verhoogde de rente tot het hoogste punt in 14 jaar; verwacht nog meer stappen; zachte landing een illusie?

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)
  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Historische stijging door inflatie

De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdag de rente met nog eens 75 basispunten verhoogd [1]. Dit is de vijfde opeenvolgende verhoging en de derde opeenvolgende van die omvang. Sinds de lancering in maart is de rente met maar liefst 300 basispunten verhoogd, in wat de meest agressieve verkrappingscyclus in minstens drie decennia is, en de 2,5% opwaartse aanpassing van 1994 overtreft

De Federal Fund Rates staan nu op 3,00%-3,25%, de hoogste bandbreedte sinds januari 2008. Dit betekent ook een verschuiving van neutraal naar restrictief gebied - wat het woord van de dag leek te zijn, want het werd meerdere keren genoemd. Voorzitter Powell zei dat de rente zich verplaatste "naar het allerlaagste niveau van wat restrictief zou kunnen zijn". [2]

De ambtenaren kozen voor deze historische stap, omdat de recente inflatiecijfers niet veel ruimte lieten voor een ondermaatse actie, hoewel er voorafgaand aan de vergadering enige verwachting was van een nog grotere stap.

Uit het laatste inflatierapport van eerder deze maand bleek dat de kernindex van de consumentenprijzen (CPI) in augustus met 6,3% j-o-j was gestegen tot de hoogste waarde sinds maart.

Meer verstrakking in het verschiet

De Fed is gestopt met het aanbieden van forward guidance en heeft daar met de beleidsverklaring van gisteren niet van afgeweken. De heer Powell bleef tijdens zijn persconferentie op dezelfde weg, maar de algemene boodschap was duidelijk hawkish en het engagement om de inflatie terug te dringen stond buiten kijf.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De Fed-voorzitter herhaalde wel dat een lager verhogingstempo op een gegeven moment nodig kan zijn, maar herhaalde dat meer verhogingen "gepast" zullen zijn en dat de rente hoog moet blijven. Hij stelde kort en bondig dat "het herstel van de prijsstabiliteit waarschijnlijk zal vereisen dat gedurende enige tijd een restrictief beleid wordt gevoerd".

Hij merkte ook op dat zijn belangrijkste boodschap niet veranderd is ten opzichte van zijn Jackson Hole speech, die wij ongewoon kort en to-the-point vonden, aangezien het FOMC "vastbesloten is de inflatie terug te brengen tot 2% en we zullen doorgaan tot de klus geklaard is".

Upgraded Dot-Plot & Market Pricing

De havikistische houding van de centrale bank en haar streven naar front-loaded actie om de prijsstabiliteit te herstellen, bleek duidelijk uit de bijgewerkte economische projecties van de medewerkers en het nieuwe passende beleidspad.

In de vorige prognoses van juni werd uitgegaan van een mediane rente van 3,4% tegen het einde van het jaar, wat toen redelijk leek, maar niet strookt met de huidige realiteit. De ambtenaren hebben gisteren hun prognoses voor 2022 agressief opgetrokken tot 4,4%, wat neerkomt op 100-125 basispunten verhoging tijdens de twee resterende beleidsvergaderingen**. [3]

Bovendien wordt wat wij de eindrente zouden noemen, iets hoger geraamd op 4,6% in 2023, tegen 3,8% in juni. De rente zal naar verwachting afnemen tot 3,9% in 2024 (van 3,4% eerder), terwijl de nieuw ingevoerde prognose voor 2025 voorziet in 2,9%.

Het is ook vermeldenswaard dat na deze werkelijk enorme aanpassing van de dot-plot, slechts één lid de rente dit jaar en het volgende jaar onder de 4% ziet, terwijl alle deelnemers verwachten dat de rente gedurende de gehele geprojecteerde periode onder de 5% zal blijven.


Grafiek Bron: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220921.pdf

Deze prognoses vormen geen officieel beleid en er is geen garantie dat ze uitkomen, maar de bijgewerkte cijfers zijn meer in overeenstemming met de hernieuwde hawkishness van de Fed en de huidige marktprijzen.

Op het moment van schrijven voorspelt CME's Fed Watch Tool dat de rente tegen het einde van het jaar met 67% waarschijnlijk 4,5% zal bedragen en in 2023 zelfs 4,75%. [4]

Soft Landing een illusie?

De Amerikaanse economie heeft twee opeenvolgende kwartalen van krimp gekend, maar Fed-functionarissen hebben de vrees voor een recessie grotendeels van de hand gewezen door vooral te wijzen op de sterke arbeidsmarkt, die "extreem krap" is gebleven

Op basis van de prognose van gisteren werd het BBP voor 2022 verlaagd tot slechts 0,2% (van 1,7% eerder) en tot 1,2% voor 2023 (van 1,9%). Bovendien zal de werkloosheid de komende twee jaar een piek bereiken van 4,4%, terwijl de kerninflatie op basis van de consumptieprijzen naar verwachting niet binnen de geplande periode (2025) de doelstelling van 2% zal bereiken.

De centrale bank leek te geloven dat zij de prijsstabiliteit kon herstellen en een zachte landing kon bewerkstelligen, d.w.z. geen nieuwe stijging van de werkloosheid veroorzaken en de economie niet in een recessie storten, hoewel wij haar retoriek nooit bijzonder overtuigend hebben gevonden.

Tijdens de vorige persconferentie in juli had de heer Powell erkend dat dit pad "duidelijk smaller is geworden" [5], en de verwijzing naar de "zachte landing" ontbrak interessant genoeg in recentere toespraken, zoals die in Jackson Hole.

Toen hem daar gisteren naar werd gevraagd, ging voorzitter Powell nog een stap verder door toe te geven dat een zachte landing "een hele uitdaging" zou zijn en dat niemand weet of de huidige verkrapping "tot een recessie zal leiden en zo ja, hoe groot die recessie zou zijn". Meer nog, hij verklaarde nadrukkelijk dat "we de inflatie achter ons moeten laten. Ik wou dat er een pijnloze manier was om dat te doen. Die is er niet"

Het lijkt erop dat de Fed heeft toegegeven aan de mogelijkheid van een recessie en hogere werkloosheid, in haar hernieuwde streven om de inflatie omlaag te brengen en een verankering van de verwachtingen te voorkomen. Natuurlijk veranderen prioriteiten en weten we niet hoe ambtenaren zullen reageren als de werkloosheid een probleem wordt.

Marktreactie

De Fed heeft een historische renteverhoging doorgevoerd en tegelijkertijd meer stappen in de richting van een duidelijk havikistische uitkomst gesignaleerd. De Amerikaanse dollar versterkte dan ook na het besluit, terwijl Wall Street en de obligatiemarkt te lijden hadden, ook al was er tijdens de persconferentie enige actie in twee richtingen.

EUR/USD bereikte een dieptepunt in twintig jaar en NAS100 verloor woensdag meer dan 2%, hoewel beide vandaag een herstel inzetten.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 22 sep 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220921a.htm

2

Opgehaald 22 sep 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220921.htm

3

Opgehaald 22 sep 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220921.pdf

4

Opgehaald 22 sep 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

5

Opgehaald 23 mrt 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220727.htm

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}