De Fed komt met een kleinere verhoging, maar projecteert een hogere eindrente

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Rate Downshift

De Amerikaanse Federal Reserve had gewezen op een vertraging van het tempo van de renteverhogingen, omdat de functionarissen het cumulatieve economische effect van de meest agressieve verstrakkingscyclus in decennia proberen te beoordelen, gezien het achterblijvende karakter van het monetaire beleid.

Voorzitter Powell had onlangs zijn goedkeuring gehecht aan een dergelijke verlaging en woensdag kwam de bank unaniem met een goed getelegrafeerde verhoging van 50 basispunten, na een reeks buitenproportionele verhogingen van 0,75%. [1]

Sinds de lancering in maart heeft de Fed de rente met 425 basispunten verhoogd om de inflatie terug te dringen. Na de aanpassing van gisteren staat de referentierente nu op 4,25%-4,50% en is daarmee de hoogste in vijftien jaar.

Andere centrale banken hebben hun voet al van het verkrappingspedaal gehaald, zoals de Reserve bank of Australia, die de rente de afgelopen drie vergaderingen met kleinere 25 basispunten heeft verhoogd [2]. De Bank of Canada is aan het vertragen sinds de renteverhoging van juli en heeft zelfs de deur opengezet voor een pauze [3].

Zachtere inflatie & sterke economie

Deze versoepeling van het tempo van de renteverhogingen wordt ondersteund door recente gegevens die een vertraging van de inflatiedruk** laten zien. De door de Fed geprefereerde maatstaf hiervoor, de Core Personal Consumption, was in oktober gedaald tot 5,0% op jaarbasis, terwijl de meest recente CPI-cijfers van dinsdag de vooruitgang bevestigden.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De kern-CPI is in november voor de tweede maand op rij gematigd tot +6,0% op jaarbasis en de laagste stand sinds juli. Meer zelfs, de algemene CPI noteerde het laagste niveau van het jaar (+7,1% j/j) en zette de daling van het veertigjarige hoogtepunt van juni voort.

Anderzijds tonen recente economische gegevens en het laatste werkgelegenheidsrapport aan dat de Fed meer werk moet verzetten**. De Amerikaanse economie voegde in november 263.000 banen toe, de werkloosheid bleef op een dieptepunt in vijftig jaar en de lonen stegen aanzienlijk.

Bovendien is de economie volgens recente voorlopige gegevens in het derde kwartaal in een indrukwekkend tempo met 2,9% gegroeid, na twee opeenvolgende kwartalen van krimp.

Hawkish Message

De heer Powell verwelkomde tijdens zijn persconferentie de zachtere inflatiecijfers, maar merkte ook op dat "minder vooruitgang dan verwacht" is geboekt. Bovendien benadrukte hij dat "aanzienlijk meer bewijs" nodig zal zijn om het vertrouwen te wekken dat de inflatie op een duurzaam lager pad is, in een over het algemeen havikistische toespraak. [4]

De beleidsverklaring was vrijwel ongewijzigd, wat op zich al havikistisch is, aangezien de leidraad voor "voortdurende verhogingen" werd gehandhaafd. De Fed-voorzitter benadrukte deze boodschap door te zeggen dat "we nog geen voldoende restrictief beleid voeren".

Opnieuw bagatelliseerde hij het belang van het tempo van de verhogingen, omdat het uiteindelijke niveau van de rente nu belangrijker is en de periode waarin het beleid restrictief moet blijven.

Hogere eindrente

De noodzaak van meer renteverhogingen en een restrictief beleid "gedurende enige tijd" om de prijsstabiliteit te herstellen, bleek duidelijk uit de bijgewerkte samenvatting van de economische prognoses (SEP) en de "dot-plot".

De ambtenaren hebben hun verwachtingen voor het passende beleidspad aanzienlijk bijgesteld, waarin zij nu uitgaan van een piek van het mediane tarief van 4,6% in de vorige prognose tot 5,1% in 2023. [5]

Meer zelfs, slechts twee van de 19 deelnemers zien de eindrente onder de 5%, terwijl zeven van hen verwachten dat ze boven de 5,25% zal uitkomen

Bovendien voorspelt de centrale bank dat de kerninflatie van de PCE volgend jaar zal oplopen tot 3,5% (tegen 3,1% eerder), zonder te verwachten dat deze binnen de voorziene periode zal terugkeren tot onder het streefcijfer van 2%.


Bron: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

Markten niet overtuigd

Het zachte CPI-rapport van deze week zorgde voor marktoptimisme voor een snellere en lagere piek in de rente van de Fed, maar de centrale bank liet zich niet meeslepen en haar retoriek wees op een "langer hoger" klimaat.

De USDOLLAR versterkte na het besluit en de SPX500 daalde, maar de daling van gisteren lijkt eerder beperkt en niet in verhouding tot de retoriek van de Fed. Deze eerste reactie toont aan dat de markten waarschijnlijk niet overtuigd zijn dat de Fed daadwerkelijk zoveel zal verhogen als de SEP update suggereert.

De FedWatch Tool van CME kent nog steeds de hoogste waarschijnlijkheid toe aan een eindstand van 5,00% - tegen de 5,1% mediane projectie van de Fed - en laat ruimte voor renteverlagingen in de tweede helft van 2023 [6]. De heer Powell sloot een dergelijk scenario echter uit door te zeggen dat "historische ervaring sterk afraadt om het beleid voortijdig te versoepelen"

De persconferentie was nadrukkelijk havikistisch, maar tegen het einde leek de heer Powell van zijn boodschap af te wijken met de opmerking dat "we dicht bij dat niveau komen dat we voldoende restrictief vinden". Deze verwijzing deed Wall Street opveren en is waarschijnlijk deels verantwoordelijk voor de teruggeschroefde verwachtingen rond het beleidspad.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 15 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20221214a1.pdf

2

Opgehaald 15 dec 2022 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-41.html

3

Opgehaald 15 dec 2022 https://www.bankofcanada.ca/2022/12/fad-press-release-2022-12-07/

4

Opgehaald 15 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

5

Opgehaald 15 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

6

Opgehaald 26 sep 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.