De Europese Centrale Bank was de Amerikaanse Fed te slim af

Onwrikbare ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) was laat met het verkrappen van haar monetaire beleid, maar heeft dat sinds de start in juli vrij agressief gedaan, met twee achtereenvolgende jumbo renteverhogingen van 75 basispunten in september en oktober.

Gezien deze enorme renteaanpassing en de economische vertraging koos de centrale bank er donderdag voor het tempo van de verstrakking te matigen, met een kleinere verhoging van 0,5%. De depositofaciliteitsrente staat nu op 2,00% en is het hoogste punt in veertien jaar.

Ondanks deze versoepeling gaf de ECB een uber-havikachtige boodschap af en wees op verdere renteverhogingen, die naar verwachting "aanzienlijk en in een gestaag tempo" zullen stijgen om een "voldoende restrictief" niveau te bereiken dat de terugkeer van de inflatie naar de doelstelling van 2% garandeert. [1]

Opnieuw onthield de centrale bank zich van een definitie van de eindrente, maar we hebben nu een duidelijker beeld van de volgende stappen. Gevraagd naar de omvang ervan tijdens haar persconferentie, verklaarde president Lagarde kort en bondig dat de ambtenaar op zoek is naar "een renteverhoging met 50 basispunten voor een bepaalde periode". [2]

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

We weten niet wat de bank uiteindelijk zal doen, maar de bewoordingen van de beleidsverklaring en de toelichting van mevrouw Lagarde wijzen op ten minste twee aanpassingen van een half procentpunt, wat neerkomt op nog eens 100 basispunten aan renteverhogingen.

Hawkish Fed

Een dag eerder had de Amerikaanse Federal Reserve het startschot gegeven voor de bonanza van de centrale bank van deze week door de rente eveneens met 0,5% te verhogen en af te bouwen van een reeks historisch grote verhogingen met 75 basispunten. Deze stap bracht de referentierente op 4,25%-4,50% en het hoogste niveau in vijftien jaar

Ondanks de neerwaartse bijstelling handhaafde de centrale bank het richtsnoer voor "voortdurende verhogingen" en voorzitter Powell drong aan op een restrictief beleid voor "enige tijd", waarbij hij benadrukte dat "we nog niet in een voldoende restrictieve beleidskoers zitten". [3]

In lijn daarmee hebben de ambtenaren hun visie op het passende beleidspad in de bijgewerkte samenvatting van de economische prognoses (SEP) opgewaardeerd, aangezien zij nu verwachten dat de rente zal pieken bij een mediaan van 5,1%. Dit is een forse stijging ten opzichte van de piek van 4,6% in de vorige SEP en betekent nog eens 75 basispunten verhoging**. Meer zelfs, zeven van de negentien deelnemers zien het eindpunt boven 5,25%. [4]

Moeilijke economische vooruitzichten

De Amerikaanse Fed en de Europese Centrale Bank deden deze week een stapje terug, nu zij de economische gevolgen van hun agressieve verstrakking proberen te beoordelen en streven naar een evenwicht tussen concurrerende krachten. De inflatie vertoonde onlangs zowel in de VS als in de eurozone tekenen van versoepeling, maar beide banken verhoogden hun prognose, wat meer rente vereist.

De Federal Reserve voorspelt nu een PCE-inflatie van 3,1% in 2023 tot 3,5%, zonder te verwachten dat de inflatie vóór eind 2022 tot onder de 2% zal dalen. De ECB verhoogde haar inflatieprognose tot 6,3% volgend jaar, van 5,5% eerder, en verwacht eveneens dat deze binnen de projectieperiode boven de 2% zal blijven. [5]

Volgens recente voorlopige gegevens groeide de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met een indrukwekkende 2,9% op jaarbasis en groeide de eurozone meer dan verwacht (0,3% q/q), maar beide banken zien een verslechtering in het verschiet die hun mogelijkheden (of eetlust) voor meer verkrapping kan beperken.

De Fed verwacht nu dat het BBP volgend jaar in een weektempo van 0,5% zal groeien, ver verwijderd van de robuuste 1,2% die zij eerder had voorspeld. ECB-functionarissen zien een "kortstondige en oppervlakkige recessie" in de eurozone rond de jaarwisseling en een zwakke groei van 0,5% in 2023.

ECB vs Fed

Fed-voorzitter Powell heeft zich op het havikistische front sterk gemaakt door meer verhogingen toe te staan en verlagingen volgend jaar uit te sluiten. Voorzitter Lagarde van haar kant wees elk gesprek over een koerswijziging nadrukkelijk van de hand en wees op een agressieve verstrakking in de toekomst.

Mevrouw Lagarde lijkt echter agressiever te zijn geweest en liet doorschemeren dat er mogelijk 100 basispunten aan renteverhogingen in het verschiet liggen, terwijl de Fed 75 basispunten verwacht. Deze ronde gaat dus naar de ECB, die haar Amerikaanse tegenhanger heeft overtroffen.

De vraag is echter of ze de daad bij het woord zullen voegen en de verkrapping zullen doorvoeren die hun retoriek en prognoses suggereren, of dat ze zullen toegeven in het licht van een economische neergang.

De ECB lijkt overtuigender, in die zin dat zij meer terrein te bestrijken heeft dan de Fed, gezien haar late start. De ECB is echter nogal verdeeld en het advies van dinsdag lijkt een potentieel fragiel compromis tussen beleidsmakers die grotere verhogingen wilden en degenen die de voorkeur gaven aan een meer gematigde aanpak.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 16 dec 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221215~f3461d7b6e.en.html

2

Opgehaald 16 dec 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215~197ac630ae.en.html

3

Opgehaald 16 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

4

Opgehaald 16 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

5

Opgehaald 05 dec 2023 https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202212_eurosystemstaff~6c1855c75b.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.