De Bank of England verhoogt de rente voor de vijfde keer op rij en verwacht een verdere stijging van de inflatie

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Vijfde renteverhoging op rij

De Bank of England (BoE) heeft vandaag haar vijfde opeenvolgende renteverhoging met 25 basispunten doorgevoerd, waarmee de rente op 1,25% kwam. Dit is het hoogste niveau sinds januari 2009 en de langste renteverhoging sinds 2007. [1]

Opnieuw was het besluit niet unaniem, aangezien drie ambtenaren van het negenkoppige comité zagen af van een agressievere aanpassing met 0,5%, wat de verdeeldheid onder hen onderstreepte over het geschikte beleidspad om de uitdagingen waarmee de Britse economie wordt geconfronteerd, het hoofd te bieden.

De forward guidance is gewijzigd ten opzichte van mei, aangezien de "some degree of further tightening in monetary policy may still be appropriate in the coming months " verwijzing is geschrapt. [2]

In de nieuwe verklaring staat nu - nogal vaag - dat het Monetary Policy Committee (MPC) "de nodige maatregelen zal nemen " om de inflatie op middellange termijn "duurzaam " terug te brengen tot de doelstelling van 2%. Er is echter een scherper geformuleerde passage toegevoegd, waarin staat dat het MPC "krachtdadig zal optreden " in geval van een hardnekkiger inflatoire druk.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Rampante inflatie

De inflatie in het VK is schokkend hoog: de consumentenprijsindex heeft in april 9% bereikt (jaar-op-jaar), de hoogste sinds het begin van de reeks Nation Statistics in 1997, terwijl de nieuwe CPI-update volgende week wordt verwacht.

De ongebreidelde inflatie is de belangrijkste drijfveer achter de in december begonnen renteverhogingscyclus van de BoE, die op dubbele cijfers rekende op basis van de prognoses van mei, maar vandaag nog verder ging door aan te kondigen dat zij verwacht dat de CPI-inflatie in oktober zal stijgen tot iets meer dan 11%

De hoge inflatie is niet uniek voor het Verenigd Koninkrijk, aangezien zij grotendeels wordt veroorzaakt door mondiale gebeurtenissen, maar de BoE merkte op dat "niet alle " boveninflatie aan dergelijke factoren kan worden toegeschreven. Voorts merkte zij op dat de kerninflatie van consumptiegoederen (exclusief energie) hoger is dan in de Verenigde Staten en de eurozone.

Krimp van het BBP

De centrale bank heeft niet alleen haar inflatieverwachtingen verhoogd, maar ook die voor de economische groei naar beneden bijgesteld, waardoor de toch al grote vrees voor stagflatie nog is toegenomen. Zij verwacht nu dat het BBP in de tweede helft van het jaar met 0,3% zal krimpen, tegen een groeiprognose van 0,1% in mei.

In de geactualiseerde prognose van vorige week voorspelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de Britse economie in 2022 met 3,6% zal groeien, alvorens in 2023 ** te stagneren**, terwijl de meeste andere grote economieën een groei te zien geven. [3]

Verschil tussen centrale banken

Dit zorgt voor pessimisme rond de Britse economie en maakt het werk van de centrale bank veel moeilijker, aangezien ze moet balanceren tussen een stijgende inflatie en een potentiële recessie. De BoE heeft zich gestapeld op conservatieve renteaanpassingen van 0,25%, wat misschien wel het slechtste van alle werelden is, omdat het weinig lijkt te doen tegen de inflatie, terwijl het wel een recessie in de hand werkt.

De Amerikaanse Federal Reserve, die later dan de BoE aan haar renteverhogingscyclus is begonnen, heeft de rente al op 1,5%-1,75% gebracht en gisteren met 75 basispunten opgetrokken. Dit was de grootste stap in bijna 30 jaar, ingegeven door de recente nieuwe inflatiegolf, en de Fed liet zich niet afschrikken door de krimp van het bbp over het eerste kwartaal.

Zelfs de Europese Centrale Bank, die veel verder staat dan zowat iedereen wat de normalisering van het beleid betreft, kwam in beweging wegens de recordprijzen van consumptiegoederen. Ondanks Europa's blootstelling aan de fall-out van de oorlog in Oekraïne, kondigde de ECB vorige week een plan aan om de rente te verhogen, te beginnen met 25 basispunten in juli.

GBP/USD Reactie

Over het geheel genomen lijkt dit een dovish aankondiging, omdat er geen expliciete guidance voor meer renteverhogingen werd gegeven en de centrale bank de weg naar meer renteverhogingen lijkt te zijn kwijtgeraakt.

Het pair daalde aanvankelijk na de nieuwe renteverhoging door de BoE, maar bewoog daarna hoger, terwijl de markten het besluit verwerkten

het zal waarschijnlijk moeilijk worden voor GBP/USD om een aanhoudend herstel te laten zien, gezien het doemdenken van de BoE en de ongunstige beleidsdifferentiatie, terwijl Brexit-complicaties en politieke onzekerheid in het UK ook tegen het pair zouden kunnen werken. Het pair heeft tot nu toe een erg slecht jaar, verliest meer dan 9% year-to-date en raakte eerder in de week al meer dan 2-jaars dieptepunten.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 16 jun 2022 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/june-2022

2

Opgehaald 16 jun 2022 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-report/2022/may-2022

3

Opgehaald 26 feb 2024 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/62d0ca31-en/1/3/2/46/index.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.