SPX500 zette 15-maand dieptepunten op maandag & sloot in Bear Territory, vooruitlopend op de Fed

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)

US Inflation Surge

De inflatie in de VS vertoonde onlangs tekenen van ontspanning, aangezien de consumentenprijsindex (CPI) in april een daling tot 8,3% (jaar-op-jaar) te zien gaf. Dit had enige hoop gewekt op een piek in de inflatie, maar deze hoop werd afgelopen vrijdag de bodem ingeslagen, aangezien de laatste gegevens een nieuwe stijging aan het licht brachten.

De CPI steeg tot het hoogste niveau sinds december 1981 en kwam in mei uit op 8,6% op jaarbasis, hoewel de kerncijfers (exclusief voedsel- en energieprijzen) daalden tot 6% op jaarbasis, tegen 6,2% eerder.

Uit voorlopige gegevens van de Universiteit van Michigan bleek bovendien dat het consumentenvertrouwen in juni een duikvlucht nam tot 5,2. Dit is een daling met 14% ten opzichte van mei en de laagste waarde in de geschiedenis.

Agressieve Fed Hike Bets

De Amerikaanse Federal Reserve heeft van inflatiebestrijding haar topprioriteit gemaakt en is begonnen aan een frontloaded verkrappingstraject, waarbij zij de rente al twee keer heeft verhoogd. Wij hebben onlangs ook een reeks havikistische commentaren van beleidsmakers gezien, die hun bereidheid benadrukten om na de zomer te blijven verkrappen en die opnieuw de vastberadenheid van de bank bevestigden om de prijzen te verlagen.

Na de vergadering van mei had de heer Powell gewezen op meer stappen van een half procent in juni en juli, maar hij had agressievere verhogingen met 75 basispunten uitgesloten door te zeggen dat dit "niet iets is wat het comité actief overweegt " [1]. Gezien de hernieuwde inflatiegolf van vrijdag kan de Fed zich echter genoodzaakt zien dergelijke maatregelen te overwegen.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De centrale bank zal aanstaande woensdag haar laatste beleidsbeslissing bekendmaken en als zij afwijkt van haar goed uitgestippelde koers, kan dat de toch al tumultueuze obligatie- en aandelenmarkten in beroering brengen. Zelfs als de Fed niet voor een verrassing zorgt met een grotere renteverhoging, zullen beleggers zeker op zoek zijn naar hints over de plannen van de bank voor juli en daarna, terwijl de bijgewerkte personeelsprognoses een ander aandachtspunt zullen zijn.

De recente cijfers hebben zeker geleid tot een grote herprijzing van de marktverwachtingen voor het verkrappende pad van de Fed, want CME's Fed WatchTool voorspelt nu een grotere verhoging met 75 basispunten aanstaande woensdag, met een waarschijnlijkheid van 93,7% op het moment van schrijven. Voor de volgende vergadering in juli wordt nog een gelijkwaardige beweging verwacht, met een waarschijnlijkheid van 69,9%. [2]

Angst voor Stagflatie

De verwachtingen voor een nog agressievere verkrappingscyclus door de Fed na de laatste inflatiedruk, heeft de vrees voor stagflatie doen toenemen. Volgens de voorlopige gegevens van vorige maand (tweede lezing) is het BBP van de VS in het eerste kwartaal met 1,5% gekrompen, hoewel de Fed-functionarissen een recessie - doorgaans gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen van krimp - grotendeels van de hand hebben gewezen

Zoals we al eerder hebben opgemerkt, wekt het commentaar van de heer Powell over een "zachte of zachte landing" [1] niet veel vertrouwen in het vermogen van de Fed om de inflatie te beteugelen zonder de economie in een recessie te storten en een nieuwe stijging van de werkloosheid te veroorzaken. Bovendien heeft de Fed enige geloofwaardigheid verloren met haar eerdere "overgangs"-verhaal, waardoor het risico van een beleidsfout toeneemt.

SPX500 Analyse

De nieuwe stijging van de inflatie, de verwachtingen voor een agressiever monetair optreden van de Fed, de vrees voor stagflatie en andere factoren hebben een nieuwe golf van risicoaversie aangewakkerd, wat duidelijk tot uiting kwam op de obligatie- en aandelenmarkten

Dit stuurde de SPX500 maandag niet alleen naar zijn laagste niveaus sinds maart 2021, maar ook naar een slot in bear territory. De index had dit vorige maand weten te vermijden, maar eindigde maandag met een verlies van meer dan 20% ten opzichte van zijn recordhoogte in januari, wat algemeen wordt beschouwd als de drempel voor een dergelijke aanduiding

Dit veroorzaakte een hervatting van de neerwaartse trend - misschien iets sneller dan onze verwachtingen - en heeft de index blootgesteld aan de dieptepunten van 2021 (3.664), terwijl bewegingen onder 3.500 waarschijnlijk een nieuwe katalysator nodig zullen hebben.

Vandaag echter maakt de SPX500 een opleving van ongeveer 1%, in een poging om uit de bear market te komen. Dit zou het de kans kunnen geven om de gap van maandag uit te dagen en de 3.900 regio terug te winnen, maar een aanhoudende verbetering van het sentiment zal nodig zijn voor een stijging naar de EMA200 boven 4.000.

Voorzichtigheid is geboden in de aanloop naar woensdag's Fed-besluit, die de potentie heeft om verhoogde volatiliteit te veroorzaken en buitenmaatse bewegingen te produceren, vooral na de recente herprijzing van de marktverwachtingen.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 14 jun 2022 https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20220504.pdf

2

Opgehaald 02 mrt 2024 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.