SPX500 vangt een bod, maar voorzichtigheid blijft geboden

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)


De grafiek links toont FXCM's S&P 500 CFD, SPX500. De laagste koers van gisteren van 3.859,73 is een daling van 19,9% vanaf de all-time high van de index in januari. Afgerond op 20%, kan men debatteren of de S&P 500 zich in een officiële bear market bevindt. Misschien is de reddende engel dat de SPX500 van zijn dieptepunt af is en momenteel handelt rond 3.973; 17,6% onder het hoogtepunt van januari en gevaarlijk dicht bij die 20% bear market drempel

De grafiek aan de rechterkant is de SPX500 uurgrafiek. De index vond steun op het S1 pivot en veerde op nu het sentiment van vandaag omslaat naar risk-on. De uurlijkse stochastics zijn boven 80 gekomen (groene rechthoek). Het bullish momentum zal waarschijnlijk aanhouden zolang dit niveau standhoudt

Voor ons is het eerste niveau van zorg de R2 weerstandspivot, die overlapt met de prijsweerstand (oranje gearceerd gebied). De index zou kunnen vechten om dit niveau te overwinnen. Maar als dat lukt, ligt de echte test volgens ons bij de R3 weerstand, rond het 4.150 niveau. Ook hier is er prijsweerstand en een 61,8% Fibonacci niveau in confluentie. Als de RSI ook overbought is (blauwe pijl), zouden de shorts dit niveau als doel kunnen kiezen voor de volgende verkoopronde.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.