Risicomarkten denken dat de Fed het mis heeft


Bron: www.tradingview.com

De puntplots van vorige week suggereren dat de rente omhoog zal gaan, waarbij de eindrente naar boven wordt bijgesteld van 4,6% naar 5,10%. De toon van de Fed-voorzitter tijdens de mediaconferentie was hawkish. De risicomarkten waren minder onder de indruk. Ze verkochten de rest van de week zwaar. De markt vindt het beleid van de Fed te agressief

In periodes van stagflatie is het de PPI die de CPI aanvoert. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig, tijdens de eerste en tweede oliecrisis, leidde de top van de PPI (blauwe stippellijnen) tot de vrijwel onmiddellijke daling van de kern-CPI (rode pijlen)

In de huidige cyclus bereikte de PPI zijn hoogtepunt in maart (groene stippellijn) en bereikte de kern-CPI kort daarna zijn hoogtepunt. Gezien het leidende karakter van de PPI zal deze waarschijnlijk een verdere invloed uitoefenen op de kern-CPI (groene pijl). Het transmissiemechanisme van de renteverhogingen vertoont vertraging. Dit verhoogt het risico dat een verdere verhoging van de rente een negatief effect heeft op de bedrijvigheid en de economie in een hardere recessie stort dan nodig is. De eerste reactie van de markten suggereert dat de centrale bank te ver gaat

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.