Stijgende rendementen zetten de US30 onder druk

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

US 10-Yr Treasury - Wekelijks


Bron: www.tradingview.com

De US 10-Yr Treasury is in drie weken teruggevallen toen zijn RSI normaliseerde vanuit een overbought conditie (groen gearceerde horizontaal). Het heeft echter steun gevonden bij het 2,7%-niveau en lijkt het volgende hogere dieptepunt in zijn uptrend in kaart te hebben gebracht. De stochastics van de 10-jaars yield blijven in het bovenste kwintiel (oranje gearceerd gebied), wat suggereert dat het onderliggende momentum sterk blijft. Blijft het de vraag of er een nieuwe hogere top zal worden gegraveerd?

US30 en Yield - Uurlijk


Bron: www.tradingview.com

De rente steeg gisteren vanaf ongeveer het middaguur GMT. Deze appreciatie heeft druk gezet op de US30, die zich heeft teruggetrokken. Deze causaliteit is niet verrassend, gezien de huidige correlatie tussen de twee. De indicator onderaan is de correlatiecoëfficiënt tussen de US10-Year Treasury en FXCM's US30 CFD op uurbasis. Sinds begin juni is er een duidelijke omgekeerde relatie (groen horizontaal gearceerd), met de huidige lezing op een beslissende -0,81%

De robuuste non-farm employment change van vrijdag ondersteunt een aanhoudend verkrappend beleid. De marktdeelnemers richten hun aandacht nu op de inflatiecijfers van vrijdag voor verdere informatie. Bovendien zal de normalisering van de balans van de Fed de rente waarschijnlijk ondersteund houden naarmate de geldhoeveelheid afneemt.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.