Detailhandelscijfers sterk, vorige naar boven bijgesteld; renteverhogingen op schema

De kerncijfers van de detailhandel kwamen vandaag hoger uit dan verwacht - 0,6% m/m tegen 0,4% m/m. Bovendien werd het vorige kerncijfer van 1,4% m/m aanzienlijk opwaarts herzien tot 2,1% m/m. Dit zijn sterke cijfers waar de Fed zeker rekening mee zal houden in haar poging de inflatie de kop in te drukken. De renteverhogingen van de Fed beïnvloeden immers de vraagzijde van de economie. Kijk maar naar de Amerikaanse Redbook-index, een naar omzet gewogen index van grote Amerikaanse detailhandelaren in algemene goederen:


Bron:www.tradingview.com

We stellen vast dat de reeks sinds begin 2022 een neerwaartse tendens vertoont (blauwe verticale streep). Niettemin is zij aanzienlijk hoger dan de niveaus van vóór de pandemie. Bovendien is het momentum van de index sinds maart aan het stijgen (rood gestippelde verticaal - onderste stochastische indicator), wat er volgens ons op wijst dat de huidige wandelcyclus van de Fed ongehinderd zal worden voortgezet.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}