Reële rentevoeten gedragen zich vreemd, wat NAS100-analyse moeilijk maakt

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

Reële rentevoetreactie op korte termijn


Bron: www.tradingview.com

Nadat de CPI gisteren enige matiging liet zien, daalden de reële rentetarieven (blauwe pijl omlaag). Deze daling was echter van tijdelijke aard en de markt heeft de beweging afgezwakt. D.w.z. de activiteit ondersteunde de dip, waarbij de reële rente terugkeerde naar het niveau van voor de bekendmaking.

Analyse van de reële rentevoeten op langere termijn en de correlatie ervan met NAS100


Bron: www.tradingview.com

De wekelijkse reële koers is sinds de week van 11 juli teruggevallen (blauw gestreepte verticaal). De huidige prijsactie maakt een interessante analyse mogelijk. Een referentie kaars kan gegraveerd zijn (rode cirkel) - een kaars met een hogere low aan beide zijden. Indien de koers sluit boven de hoogste koers van de referentie kaars, is een potentiële trough in het spel. Dit patroon impliceert een platform voor hogere reële koersen

De matiging van de inflatie suggereert dat hogere reële tarieven tegenwind ondervinden, wat leidde tot de initiële sell-off zoals hierboven aangegeven. Naarmate de markt de uitverkoop echter afzwakt, blijft het potentiële dalscenario een mogelijkheid. In dit verband merken wij op:

  1. Reële rentevoeten hebben een omgekeerde correlatie met de rentegevoelige NAS100
  2. De correlatiecoëfficiënt bedraagt een sterke -0,85 (onderste indicator)

De NAS100 steeg na de publicatie van de CPI. Er deed zich echter een anomalie voor doordat de NAS100 gezien de correlatiecoëfficiënt de daling van de reële rente niet volgde. De NAS100 sloot 2,5% hoger op de dag. Deze onregelmatigheid maakt een complexe analyse mogelijk. Ofwel daalt de NAS100 als gevolg van de prijsactie van de reële rente, ofwel omgekeerd. Deze beoordeling komt omdat de NAS100 door zijn inherente kenmerken van de tijdswaarde van geld de invloeden van de reële rente niet lang zal kunnen afschudden

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}