Reële rente en USDOLLAR wijzen op een ommezwaai, maar loongegevens scheppen onduidelijkheid

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

FXCM's USDOLLAR mandje heeft op weekbasis een reeks lagere toppen (LP) gevolgd door lagere dalen (LT) in kaart gebracht. Een downtrend definieert dus de prijsactie op dit timeframe. Bovendien gaat deze activiteit gepaard met een lagere reële 10-jaars rente, die vorige week met 37 basispunten daalde (rode pijl omhoog).

De huidige dalende trend van de dollar is teruggetrokken tot dicht bij het 50% retracement (zwarte streepjes horizontaal). Dat wil zeggen dat bijna de helft van de winst van 2022 is uitgewist volgens FXCM's USDOLLAR mandje. Bovendien is het geld uit de haven geroteerd, wat wijst op een risk-on sentiment

In dit verband merken wij op dat de stochastics van de USDOLLAR onder de 20 zijn gezakt en op 18,88 staan (blauwe pijl). Hoe langer hij in het lagere kwintiel blijft, hoe sterker deze rotatie waarschijnlijk zal zijn. Dat wil zeggen dat kapitaal op zoek kan gaan naar betere rendementen in risicovolle activa. Volgens ons is het belangrijk dat de inflatiecijfers tekenen van matiging blijven vertonen. Die matiging zal de druk op de Fed wegnemen, wat betekent dat de huidige renteverhogingscyclus zijn hoogtepunt nadert

Hoewel de core PCE onder de verwachtingen uitkwam, zijn wij voorzichtig. Vrijdag kwam de looninflatie uit op 0,6% MoM, het dubbele van de maandelijkse prognose van 0,3% MoM. Deze verrassing betekent dat het gemiddelde uurloon op jaarbasis met 5,1% is gestegen, tegen 4,9% vorige maand

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Hoewel het reële percentage suggereert dat het ergste achter de rug is, wijst de dubbelzinnigheid van de loongegevens erop dat er nog meer bevestiging nodig is. De Fed zal de loongegevens met absolute belangstelling volgen en ervoor zorgen dat er geen loonspiraal ontstaat

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.