Pelosi Taiwan reis rammelt tech-zware NAS100

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

China ongelukkig met reis Pelosi

Volgens berichten zal Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een bezoek brengen aan Taiwan. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, verklaarde dat dit "een grove inmenging in China's interne aangelegenheden" zou zijn en zou leiden tot "ernstige ontwikkelingen en gevolgen"

NAS100/US30 en NAS100/SPX500 - Uurlijkse grafieken


Bron: www.tradingview.com
Deze escalatie heeft een extra risico-element geïntroduceerd, dat vooral wordt gevoeld door de technologie-intensieve Nasdaq. Sinds de bekendmaking van het nieuws heeft de NAS100 het minder goed gedaan dan de US30 en de SPX500. Deze marktactie is nauwelijks verrassend, aangezien ongeveer 90% van 's werelds geavanceerde chips uit Taiwan komt.

Chips van Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.us) zijn een integraal onderdeel van Apple, Qualcomm en AMD.us producten. Om dit nog ingewikkelder te maken, is China een belangrijke klant van Amerikaanse techbedrijven, waar iPhones doorgaans op het vasteland worden geproduceerd

NAS100 Hourly Momentum


De FXCM Nasdaq CFD op uurbasis, NAS100, laat de verslechtering van de index zien. De stochastics zijn onder de 20 gezakt, wat duidt op een verankerd bearish momentum. Zolang de indicator deze niveaus vasthoudt, zal de NAS100 onder druk staan. De risicopremie past zich aan nu de markt verteert hoe Pelosi's reis de relaties tussen de VS en China zal beïnvloeden

Referenties:
cnbc.com
barrons.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.