NFP verrast opwaarts, maar verontrustende tekenen aanhouden


Bron: www.tradingview.com

De verandering in de non-farm werkgelegenheid van juni is vandaag sterker dan verwacht uitgekomen op 372K (260K - prognose). Bovendien blijft het werkloosheidscijfer U3 op 3,6%. De cijfers leidden tot een piek in de volatiliteit van de 2-10s uurlijkse rentecurve, die een grote ranged candlestick liet zien (blauwe pijl). De yieldcurve blijft omgekeerd - deze cijfers cementeren de Fed's verhoging met 75 basispunten voor juli, terwijl 50 basispunten nog steeds zijn ingeprijsd voor september

Ondanks deze opwaartse verrassing baren verschillende datapunten zorgen:
1. De initial and continuing jobless claims suggereren dat het niet goed gaat met de banenmarkt.
2. De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd in de verwerkende industrie is gedaald van 41,6 in februari tot 40,9 in februari.
3. De participatiegraad is gedaald van 62,3% tot 62,2%.

De omgekeerde rendementscurve is verontrustend. Hoewel dit geen garantie is voor een recessie, wijst het wel op economische zwakte in de toekomst. In dit verband zullen wij de arbeidsmarktgegevens de komende tijd in de gaten houden. Die zullen uitwijzen of de Fed de economie al dan niet in de richting van een zachte landing kan sturen.

Referentie
US Bureau of Labor Statistics

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.