Nieuwe Britse kanselier kondigde meer beleidsombuigingen aan, na een chaotische week

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Tumultueuze weken

Tegen het einde van de vorige maand had de nieuwe Britse regering onder premier Liz Truss een nieuw groeiplan aangekondigd dat grote belastingverlagingen inhield, wat zware kritiek opleverde, ook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ook ontstond bezorgdheid over de gevolgen voor de Britse schuld, die nog werd verergerd doordat het uitgavenpakket niet vergezeld ging van een beoordeling van het Office for Budget Responsibility (OBR).

De markten reageerden negatief op het begrotingspakket, met een sell-off van de obligatiemarkten en een dieptepunt in GBP/USD, waardoor de Bank of England tot een noodinterventieplan overging om een mogelijke ineenstorting van de pensioenfondsen te voorkomen.

Beleidsombuiging

De marktuitslag dwong de regering tot een reeks ombuigingen: eerst schrapte zij de afschaffing van het toptarief van 45% van de inkomstenbelasting en vervolgens schrapte zij de door de vorige regering geplande verhoging van de vennootschapsbelasting.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Ondertussen had de toenmalige kanselier Kwarteng de indiening van het begrotingsplan voor de middellange termijn met bijna een maand versneld, in een poging de markten te kalmeren. Hij had aangekondigd dat dit plan op 31 oktober zou worden ingediend, samen met een prognose van het Office for Budget Responsibility (OBR).

De heer Kwarteng werd echter op vrijdag ontslagen en vervangen door de heer Jeremy Hunt, die vandaag maatregelen uit dat plan naar voren bracht die de budgettaire houdbaarheid zullen ondersteunen. De heer Hunt heeft bijna alle belastingmaatregelen van het groeiplan teruggedraaid en onder meer de verlaging van de basisinkomstenbelasting geschrapt. [1]

Tezamen worden deze veranderingen geschat op ongeveer 32 miljard pond per jaar. De kanselier handhaafde het historische energieprijsgarantiebeleid tot april volgend jaar, maar kondigde een onderzoek aan naar de wijze waarop de consument na die datum kan worden ondersteund.

De nieuwe kanselier zal later in het Britse parlement spreken, terwijl het volledige begrotingsplan voor de middellange termijn samen met de OBR-prognoses zoals gepland aan het eind van de maand zullen worden ingediend

Bumpy Ride

Premier Truss heeft wat tijd gewonnen met de vervanging van de minister van Financiën die de bestedingsmaatregelen heeft genomen die de markten deden schudden, maar ze heeft waarschijnlijk een moeilijke weg te gaan. Haar gezag is zwaar beschadigd en de oppositie en zijzelf dringen aan op verkiezingen.

De aankondiging van de heer Hunt van vandaag ondermijnt volgens mij haar leiderschap nog meer en het valt nog te bezien of hij de premier zal volgen of dat hij zal proberen zijn eigen agenda door te drukken

Hoewel de ommekeer voor enige stabiliteit op de markten kan zorgen, blijft de onzekerheid in dit stadium groot, zowel politiek als economisch.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 26 feb 2024 https://www.gov.uk/government/news/chancellor-brings-forward-further-medium-term-fiscal-plan-measures

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.