Nasdaq correlatie met reële rente belichaamt huidige risk-on/risk-off spanning in de markten

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

Als we kijken naar het wekelijkse tijdsframe, laat FXCM's Nasdaq CFD, NAS100, een daling zien (bovenste grafiek) terwijl de reële rente apprecieert (middelste grafiek). Naarmate het risico toeneemt, zal kapitaal uit het risico-actief wegvloeien naar een veiligere inkomensopbrengende belegging. Bovendien is het vereiste rendement van de NAS100 gestegen en is zijn contante waarde naar beneden bijgesteld

Dit mechanisme heeft geleid tot een solide omgekeerde relatie tussen de NAS100 en de reële rente, aangegeven door een correlatiecoëfficiënt van -0,83. Deze relatie zorgt voor een interessante dagelijkse timeframe:

Bron: www.tradingview.com

Gezien de wekelijkse correlatiecoëfficiënt, merken wij op dat de dagelijkse NAS100 een zijwaartse consolidatie (mogelijke wig) vertoont, terwijl de reële opbrengst een potentieel vlagpatroon (onderste grafiek) in kaart brengt. Dit zijn voortzettingspatronen, wat impliceert dat de instrumenten, als ze worden voltooid, de trend zullen voortzetten volgens de vorige prijsrichting.

Naar onze mening hangt de uitbraak af van de reële rente boven NAS100. D.w.z. als de markt verdere verkrapping moet verdisconteren, zou dit moeten worden weerspiegeld in een uitbraak van de reële koers en de voltooiing van het vlagpatroon. De huidige zijwaartse patronen begeleiden de besluiteloosheid van de markt over de omvang van de volgende renteverhoging, die heeft geschommeld tussen 75-100bps. De huidige waarschijnlijkheid is 70% voor 75bps. Uitbraken of doorbraken zullen helpen bepalen of en wanneer de marktverwachtingen veranderen.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.