NAS100 In de aanloop naar de notulen van de Fed; de Thanksgiving-vakantie

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

NAS100 Analyse

De week begon met risicoaversie, als gevolg van de verhoogde Covid-19-gevallen uit China en de eerste daarmee verband houdende sterfgevallen in lange tijd, die angst zaaien over de economische vooruitzichten van 's werelds grootste tweede economie.

Ondertussen heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag haar laatste prognoses bekendgemaakt. Daarin wordt in het centrale scenario geen wereldwijde recessie** verwacht, maar wel een vertraging volgend jaar. Met name voor de Verenigde Staten voorspelt zij een bbp-groei van slechts 0,5% in 2023, tegen 1,2% in de vorige prognoses. [1]

Beleggers hebben ook nagedacht over een mogelijke matiging van de renteverhogingen door de Fed, iets waarop veel functionarissen de afgelopen dagen hebben gezinspeeld. Anderen waren echter havikistischer, maar in ieder geval lijken de meesten te wijzen op een verdere verstrakking.

In het laatste beleidsbesluit eerder in november had voorzitter Powell gezinspeeld op kleinere stappen op een bepaald moment, maar een pauze kort en bondig uitgesloten en gezinspeeld op een hogere eindrente dan eerder gedacht. [2]

Vandaag zullen de markten kijken naar de notulen van die vergadering, voor meer inzicht in de bedoelingen van de beleidsmakers. We verwachten ook een groot aantal economische berichten in de aanloop naar de Thanksgiving-vakantie. Wall Street is donderdag gesloten en vrijdag is een halve dag, met gevolgen voor de handelsuren van diverse FXCM-producten

Het sentiment blijft fragiel en NAS100 komt van een verliesgevende week, wat risico geeft op een doorbraak van de EMA200 (11.460). De dagelijkse Ichimoku Cloud die volgt, zou steun kunnen bieden en er zou een katalysator nodig zijn voor bewegingen onder de 11.000, terwijl 10.437 op dit moment ver weg lijkt.

Ondanks de slechte start van de week kijkt NAS100 voorbij de risicofactoren en heeft het boven de EMA200 de mogelijkheid om door te stoten naar nieuwe highs van november (12.080-89), hoewel een verdere stijging voorbij 12.468 een hogere moeilijkheidsgraad heeft.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 23 nov 2022 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f6da2159-en/index.html

2

Opgehaald 02 jun 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221102.htm

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}