NAS100 stevent af op een nieuw maandelijks slot in Bear Territory

NAS100 Analyse

De Federal Reserve is dit jaar begonnen aan een agressieve verkrappingscyclus om de inflatie terug te dringen. Zij heeft drie renteverhogingen doorgevoerd, waarvan de verhoging eerder deze maand de grootste was in bijna dertig jaar.

De heer Powell wees toen op "either a 50 or 75 basis point increase " en we hebben sindsdien veel functionarissen hun vastberadenheid zien herbevestigen om de inflatie te bestrijden en hun frontloaded tightening voort te zetten. [1]

De laatste opmerkingen komen van mevrouw Mester, die vandaag op CNBC pleitte voor nog een verhoging van 0,75% volgende maand "als de omstandigheden precies zo zouden zijn als ze vandaag waren toen ze die vergadering ingingen ". [1]

Deze maatregelen vergroten echter het risico van een recessie en de vrees voor stagflatie, nu uit voorlopige gegevens blijkt dat de economie in het eerste kwartaal is gekrompen.

De markten zullen de kans krijgen om updates over deze belangrijke indicatoren te krijgen, aangezien het definitieve bbp over het eerste kwartaal vandaag wordt verwacht en de persoonlijke consumptie-uitgaven donderdag, terwijl de heer Powell vandaag spreekt op het forum van de ECB in Sintra.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De techsector is bijzonder kwetsbaar in deze omgeving van hoge inflatie en stijgende rente en NAS100 leidt de verliezen van dit jaar op de Amerikaanse aandelenmarkten. Het handelt diep in bear market territorium en verliest alleen al deze maand ongeveer 8% op het moment van schrijven, terwijl het ongeveer 50% van zijn rally uitwiste vanaf de pandemische dieptepunten tot de recordhoogte van november 2021.

De opleving van vorige week werd tegengehouden door de EMA200 en de neerwaartse bias blijft intact. NAS100 blijft kwetsbaar tot 10.673, maar de beren zouden een katalysator nodig kunnen hebben om dit niveau aan te pakken en te kijken naar 10.088 en verder.

Ondanks de zwakke performance deze week, zou een nieuwe poging om de EMA200 (12.130-12.231) uit te nemen ons niet verbazen, hoewel aanhoudende kracht moeilijk lijkt en de bovenkant goed beschermd is, met de dikke dagelijkse Ichimoku Cloud op de loer.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 29 jun 2022 https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20220615.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.