NAS100 Downbeat Vooruitlopend op de Fed en Big Tech Earnings

  • FAANG
    (${instrument.percentChange}%)
  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

NAS100 Analyse

Dit is een week vol gegevens, waarin de markten anticiperen op monetaire beleidsbeslissingen van drie grote centrale banken, met de Amerikaanse Fed als eerste op woensdag. De markten verwachten opnieuw een matiging in het tempo van verkrapping, aangezien de FedWatch Tool van CME een kleine renteverhoging van 25 basispunten voorspelt. [1]

Beleidsmakers hebben zich onthouden van enige betekenisvolle terugslag tegen deze marktprijzen, terwijl sommigen van hen ze omarmden. De Fed heeft echter haar hawkish standpunt gehandhaafd en zou meer stappen in de toekomst kunnen signaleren, aangezien de Summary of Economic Projections van december een mediane eindrente van 5,1% suggereert. [2]

Beleggers wachten ook met spanning op een reeks winstrapporten van tech zwaargewichten, voornamelijk Meta Platforms, Apple, Amazon.com en Alphabet, die samen met Netflix vaak worden aangeduid als de FAANG-groep. De prestaties van hun advertentiesegmenten en cloudactiviteiten zullen enkele van de aandachtspunten zijn.

Het bredere sentiment is vandaag niet goed, ondanks positieve cijfers uit China en verhoogde groeiverwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds, omdat beleggers voorzichtig lijken in de aanloop naar de komende belangrijke gebeurtenissen, die de volatiliteit kunnen aanwakkeren en het traject van NAS100 kunnen bepalen.

De technologiezware index is nu kwetsbaar voor de EMA200, maar de bredere 11.500-11.300 zone biedt een sterke steunbasis die verdere druk kan tegenhouden. Dagelijkse sluitingen daaronder zouden het opwaartse momentum onderbreken en ruimte creëren voor bewegingen onder de 11.000, maar daarvoor is een verrassing van de Fed nodig.

NAS100 begon de week echter met highs in drie maanden (12.253) en stevent af op een winstgevende maand. Boven de EMA200 ligt het risico duidelijk opwaarts en hebben bulls de mogelijkheid om hogere highs neer te zetten, maar 12.883 lijkt voorlopig ver weg.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 31 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Opgehaald 05 okt 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.