Motie om bitcoin mogelijk te verbieden verworpen in stemming commissie EU-parlement

Volgens coindesk.com hebben de commissies voor economische en monetaire zaken van het Europees Parlement gisteren een motie verworpen om het gebruik van proof-of-work te beperken. De stemmen eindigden op 30-23, met zes commissieleden die zich onthielden van stemming. Proof-of-work voegt nieuwe blokken van transacties toe aan een blockchain en is een ongelooflijk energie-intensief proces. Als de voorgestelde regel zou worden aangenomen, zou bitcoin verboden zijn in de 27 lidstaten van de EU.

We merken op dat de dagelijkse bitcoin grafiek hieronder de crypto in zijn neutrale zone toont, tussen de blauwe banden. Wij hebben echter de heikin ashi (HA) toegevoegd als overlay, een trendvolgende indicator. De HA is rood, wat duidt op zwakte. De centrale pivot, P, op de uurgrafiek rechts, is een cruciaal niveau. Als het er niet in slaagt een bod als steun aan te trekken, moeten marktdeelnemers de stochastics op de hourly chart in de gaten houden. Deze kan wijzen op een opbouwend bearish momentum als hij blijft of schommelt rond de huidige niveaus (groene rechthoek)

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.