Het is nog te vroeg om te zeggen, maar de recente prijsactie kan een punt van zorg zijn voor Bitcoin-stieren

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradinfview.com

Het prijsgedrag van Bitcoin voor deze week verrast ons. Van 19 september-02 oktober steeg FXCM's USDOLLAR mandje (bovenste grafiek) op absolute basis. Bitcoin (middelste grafiek) bleef standvastig en behield zijn prijsniveau gedurende deze periode. De NAS100 daalde daarentegen omdat kapitaal uit de groei-index naar veiliger havens verdween.

Interessant is dat de recente daling van de greenback (blauwe verticaal) de NAS100 meer ten goede is gekomen dan de cryptocurrency. Gezien de recente veerkracht van BTCUSD hadden we verwacht dat het een meer robuuste reactie zou hebben gehad op de beweging van de dollar. In plaats daarvan is de NAS100 met 5,6% gestegen, vergeleken met de 4,6% van Bitcoin, waaruit de relatieve kracht blijkt.

De technologie-index voelt het voordeel scherper, misschien door de inherente cashflowdynamiek van zijn teller - een duidelijk gebrek voor crypto's. Dat wil zeggen dat een draai in het monetaire beleid misschien niet genoeg is voor de crypto-industrie. Het lijkt alsof de markt iets concreters wil in termen van intrinsieke waarde om te verdisconteren.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.