Internationale aandelen doen het beter dan Amerikaanse aandelen

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)
  • US30
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

Internationale aandelen presteren beter dan hun Amerikaanse tegenhangers. Deze outperformance bestaat al sinds het vierde kwartaal van vorig jaar. In dit artikel gebruiken we GER30 als een proxy voor internationale aandelen en verwijzen we naar de US30, de best presterende Amerikaanse large-cap index.

De bovenste grafiek toont de relatieve sterkte (RS) tussen de GER30 en de US30. De RS ligt boven het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 30 weken (EMA), en het EMA is opwaarts gericht ter bevestiging van de trend.

De middelste grafiek toont de stochastics van de RS, een maatstaf voor het momentum. Deze bevindt zich in het bovenste kwintiel en houdt stand (rode rechthoek). Er is dus een onderliggend momentum dat de RS begeleidt. Hoe langer dit aanhoudt, hoe waarschijnlijker het is dat internationale aandelen het beter blijven doen dan Amerikaanse.

De onderste grafiek toont de USDOLLAR, die als een toevluchtsoord wordt beschouwd. Toen de greenback in de week van maandag 7 november daalde, presteerde de GER30 beter. Dit komt doordat geld werd overgeheveld naar internationale markten, omdat geld zich terugtrok uit de veiligheid van de greenback en waarde zocht in risicomarkten.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De lagere dollar ondersteunt bedrijven die hun inkomsten buiten de VS halen.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.