Inflatie houdt aan ondanks renteverhogingen Fed

De CPI van gisteren verraste opwaarts. De algemene CPI kwam uit op 8,2% op jaarbasis, tegen een verwachting van 8,1% op jaarbasis. De core CPI steeg echter met 6,6% ten opzichte van een jaar geleden. Dit is de snelste stijging sinds 1982

Bijgevolg wordt op 2 november een verhoging met 75 basispunten verwacht, met een kleine kans op een procentpunt

Gebruikte auto's en kleding lieten een lichte prijsdaling zien, maar afgezien daarvan is de inflatie breed gedragen. Bovendien blijft de inflatie hardnekkig: de kosten voor onderdak en medische zorg zijn hardnekkig. De stijgende prijzen van levensmiddelen doen de huishoudens nog meer pijn.


Bron: www.tradingview.com

De mediane inflatie blijft stijgen en bedraagt nu 7% op jaarbasis. Deze stijging is een zorgwekkende trend. Zolang de mediane reeks geen matiging vertoont, zal de Fed zich zorgen blijven maken vanwege de invloed ervan op het kerncijfer.

Afbeelding van Gerd Altmann van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.