IEA ziet potentiële dreiging van bevoorradingsschok als gevolg van Russische onderbrekingen, USOIL gesteund

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Sancties tegen Rusland

De westerse landen hebben Rusland een reeks verregaande sancties opgelegd, als vergelding voor de inval in Oekraïne, maar aarzelden om de handschoen op te nemen en een embargo op te leggen op olie en energie

Vorige week verhoogde VS-president Biden echter de sancties en verbood hij de invoer van Russische olie, gas en kolen**, "gericht tegen de belangrijkste slagader van de Russische economie "* . Ondanks de relatief beperkte afhankelijkheid van de VS van Russische energie, is deze actie niet zonder binnenlandse gevolgen: president Biden heeft gewaarschuwd dat de maatregel ook voor de VS "kosten " zal hebben.

Voor de Europese landen liggen de zaken moeilijker, aangezien zij sterk afhankelijk zijn van Russische energie en daarom hebben zij afgezien van een totaal verbod. In plaats daarvan onthulde de EU-Commissie een plan om Europa ruim vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen [2]. Ook het Verenigd Koninkrijk ondernam actie en kondigde aan dat het in de loop van het jaar de invoer van Russische olie** geleidelijk wil stopzetten. [3]

Bovendien hebben grote energiebedrijven zich teruggetrokken uit Rusland, zoals Shell, dat aankondigde het partnerschap met Gazprom te willen verbreken en alle spotaankopen van Russische ruwe olie te willen stopzetten, als eerste stap naar zijn terugtrekking uit het land. [4]

IEA Maandelijks Verslag

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) publiceerde eerder vandaag zijn maandelijkse olierapport en waarschuwde dat de sancties tegen Rusland en de stijging van de grondstofprijzen de wereldwijde economische activiteit " zouden kunnen drukken en verlaagde zijn prognose voor de wereldvraag naar olie voor 2Q22-4Q22. [5]

Rusland is 's werelds grootste olie-exporteur en het IEA waarschuwde dat het vooruitzicht van productiestoringen dreigt te resulteren in een wereldwijde olievoorzieningsschok, waarbij het schatte dat vanaf volgende maand drie miljoen vaten/dag Russische olieproductie zou kunnen worden stilgelegd "als sancties in werking treden en kopers de export mijden ".

De Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) en bondgenoten, zoals Rusland, die bekend is geworden onder de naam OPEC+, heeft geen actie ondernomen om de markt te stabiliseren na de recente stijging van de prijzen. Het blijft bij zijn productieplan en de geleidelijke productieverhogingen, misschien in de hoop op een akkoord in de onderhandelingen rond het nucleaire programma van Iran, dat het embargo op zijn olie zou opheffen.

In het rapport van het IEA wordt opgemerkt dat "extra leveranties uit Iran nog maanden op zich kunnen laten wachten " en dat een succesvolle uitkomst van de onderhandelingen zou kunnen resulteren in een export van ongeveer 1 miljoen vaten/dag, over een periode van zes maanden,

USOIL

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland leidden tot een rally in de olieprijzen, waarbij USOIL vorige week naar zijn hoogste niveau steeg sinds juli 2008 (129,46). De prijs heeft zich daarna echter teruggetrokken en is in de afgelopen week met ongeveer 12% gedaald.

Hij sloot gisteren onder de EMA200 (zwarte lijn) en dit creëert risico voor een verdere daling, maar een nieuwe katalysator zal waarschijnlijk zijn voor een beweging onder de bredere 88.00-80.00 zone. Dit is een belangrijk gebied dat de correctie kan indammen, want het omvat de 200 Dags en 200H4s EMA's, evenals de stijgende trendlijn vanaf de dieptepunten van december.

Hoewel het wat van zijn stijgingen prijsgeeft, is de grondstof vandaag winstgevend, terwijl de Relative Strength Index dicht bij een oversold level staat. Dit geeft haar de kans om terug te keren boven 100.00, maar wij zijn in dit stadium wat voorzichtig wat betreft haar vermogen om nieuwe weekly highs te zetten (109.73).

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

2

Opgehaald 16 mrt 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

3

Opgehaald 16 mrt 2022 https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports

4

Opgehaald 16 mrt 2022 https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2022/shell-announces-intent-to-withdraw-from-russian-oil-and-gas.html

5

Opgehaald 29 feb 2024 https://www.iea.org/reports/oil-market-report-march-2022

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.