De hoop op een piek in de Amerikaanse inflatie is opnieuw de bodem ingeslagen; zal de Fed de rente nog verder verhogen?

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Hete Amerikaanse inflatie

De voorkeursmaatstaf van de Fed voor de inflatie - de kerninflatie van de consumptieve bestedingen - was in juli gematigd tot +4,6% op jaarbasis en het laagste niveau sinds eind 2021, terwijl het kerncijfer ook bemoedigend was.

Dit zorgde voor nieuw optimisme dat de inflatie wellicht zijn hoogtepunt had bereikt, maar deze hoop werd gisteren de bodem ingeslagen door het jongste inflatierapport, in de vorm van de consumentenprijsindex (CPI) voor augustus

Daaruit bleek dat de CPI verder is gedaald tot 8,3% j-o-j, omdat de olieprijzen de afgelopen maanden aanzienlijk zijn gedaald, maar dit cijfer was nog altijd hoger dan verwacht.

Belangrijker nog is dat de inflatie, exclusief energie- en voedselprijzen, is versneld tot het hoogste niveau sinds maart, aangezien de kerninflatie in augustus uitkwam op 6,3% op jaarbasis, tegen 5,9% eerder.

Gevolgen voor de Fed

De bekendmaking kwam een week voor de aanstaande beleidsbeslissing van de Fed - die op woensdag 21 september wordt bekendgemaakt - en werd door haar leden zeker nauwlettend in de gaten gehouden.

De centrale bank heeft een agressieve verkrappingscyclus doorgevoerd om de inflatie te beteugelen en heeft al 225 basispunten aan renteverhogingen doorgevoerd, waaronder twee opeenvolgende en historische verhogingen van 0,75% tijdens de laatste vergaderingen.

De beleidsmakers hebben de expliciete forward guidance geschrapt omdat hun acties op de economie wegen en hun werk moeilijker maken, en voorzitter Powell heeft gezinspeeld op een mogelijk trager pad in de toekomst. Toch hebben de bankfunctionarissen onlangs, net voor de periode van black-out van de communicatie, een aantal havikistische opmerkingen gemaakt en hun voornemen om de inflatie te bestrijden aangeprezen.

In enkele van de meest recente opmerkingen riep voorzitter Powell donderdag op tot krachtig optreden "totdat de klus geklaard is " [1], terwijl gouverneur Waller een dag later sprak van een "aanzienlijke verhoging " van de beleidsrente [2].

De markt verwachtte een nieuwe verhoging met 75 basispunten voor de vergadering van volgende week, maar het inflatierapport van gisteren heeft soms doen vooruitlopen op een nog agressievere beweging met 100 basispunten.

Op het moment van schrijven geven de Fed Fund futures van CME de hoogste waarschijnlijkheid aan de eerste uitkomst (66%), maar zien ze 34% kans op een verhoging met 100 basispunten - van 0% vóór de CPI-cijfers. Bovendien voorspellen zij nu een renteverhoging tot 4,5% in 2023, tegen 4% eerder. [3]

Ter referentie: in de Staff Economic Projections van de Fed van juni wordt uitgegaan van een mediaan tarief van 3,4% tegen eind 2022 en 3,8% tegen het eind van het volgende jaar. Volgende week komen ze met hun bijgewerkte prognoses, dat zal een van de aandachtspunten zijn, voor meer inzicht in de denkwijze van de beleidsmakers.

Marktreactie

Wij weten niet of de Fed klaar is om verder te gaan dan een verhoging met 0,75% tijdens de komende beleidsvergadering, maar de inflatiecijfers van donderdag zetten zeker druk op een agressievere stap en de markten zien voorlopig duidelijk een mogelijkheid voor een dergelijke uitkomst.

De publicatie en de opgewaardeerde verwachtingen rond de verkrappingskoers van de Fed leidden tot een rally van de Amerikaanse dollar en deden Wall Street en de obligatiemarkt in een vrije val belanden

SPX500 en NAS100 noteerden gisteren hun slechtste dag sinds maart 2020 en het hoogtepunt van de pandemie, terwijl FXCM's 2-jaars 2USNote ook een duik maakte.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 14 sep 2022 https://www.cato.org/events/40th-annual-monetary-conference

2

Opgehaald 14 sep 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/waller20220909a.htm

3

Opgehaald 30 sep 2023 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.