De algemene CPI-inflatie in de VS is in juli gedaald, maar is dat genoeg om de verkrapping door de Fed af te remmen?

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

US CPI Moderation

De consumentenprijsindex voor alle artikelen daalde tot +8,5% jaar-op-jaar, wat lager is dan verwacht en beduidend lager is dan de 9,1% in juni, toen de prijzen de pan uit rezen. De kerncijfers, waarin de voedsel- en energieprijzen niet zijn meegenomen, bleken lastiger, want ze bleven steken op 5,9%, maar lager dan verwacht.

De energieprijzen zijn de laatste tijd gedaald, waarbij de USOil voor de derde maand op rij verlies leed, wat bijdroeg tot de lagere cijfers van vandaag. Het U.S. Bureau of Labor Statistics maakte bekend dat de energie-index met 32,9% j-o-j steeg, aanzienlijk minder dan de stijging van 41,6% j-o-j in juni. De voedselindex steeg het afgelopen jaar echter met 10,9%, de grootste 12-maands stijging sinds mei 1979. [1]

De markten zijn al lange tijd op zoek naar een piek in de inflatie en de gegevens van vandaag doen de hoop op zo'n uitkomst weer oplaaien. We hebben echter al eerder een soortgelijke situatie meegemaakt, toen de prijzen in april waren gematigd, om vervolgens weer te versnellen.

Marktreactie

Na het laatste enorme werkgelegenheidsrapport rekenden de markten op nog een buitensporige renteverhoging van 0,75% door de Fed in september, maar de gegevens van vandaag gooiden koud water in die agressieve verwachtingen. Op het moment van schrijven voorspelt CME's Fed Watch Tool een kleinere beweging van 50 basispunten als de meest waarschijnlijke uitkomst, met een waarschijnlijkheid van ongeveer 60%. [2]

De inflatiematiging en de dovish herprijzing van de weddenschappen op marktverhogingen, zorgden ervoor dat de Amerikaanse dollar lager reageerde en Wall Street hoger bewoog, waarbij de SPX500 op het moment van schrijven rond de 1,5% won.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Implicaties Fed

De cijfers van vandaag zijn bemoedigend en laten zien dat de Fed haar voornemen om de inflatie terug te dringen via een agressieve en vroegtijdige verkrappingscyclus, wellicht daadwerkelijk aan het uitvoeren is. De Fed heeft de rente dit jaar al vier keer verhoogd, de laatste keer in juli was de tweede keer op rij dat de rente met 75 basispunten werd verhoogd

Voorzitter Powell herhaalde dat inflatie de topprioriteit is, maar temperde ook de verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen door te zeggen dat het "waarschijnlijk gepast zal worden om het tempo van de verhogingen te vertragen ". [3]

Gezien het achterblijvende karakter van het monetaire beleid wordt gevreesd voor een recessie, aangezien de Amerikaanse economie dit jaar al twee kwartalen op rij is gekrompen. Ambtenaren hebben deze bezorgdheid van de hand gewezen, aangezien de sterke arbeidsmarkt en het spectaculaire werkgelegenheidsrapport van vorige week dit verhaal ondersteunen. De heer Powell heeft echter toegegeven dat de weg naar een zachte landing "duidelijk smaller is geworden ".

Beleidsmakers hebben herhaaldelijk verklaard dat zij de inflatie op een duurzame manier moeten zien dalen. Mevrouw Mester (stemmer) zei eerder deze maand in de Washington Post dat de beleidsmakers de inflatie "op een duurzaam neerwaarts pad naar onze langetermijndoelstelling van 2 procent " willen zien, en voegde eraan toe dat ze dat nog niet hebben gezien [4]. In het weekend zei gouverneur Bowmann dat zij voorstander was van verdere renteverhogingen "totdat de inflatie op een consistent pad is om aanzienlijk te dalen " [5].

Het nieuws van vandaag is dus wellicht niet genoeg voor een minder haviks standpunt van de Fed, zeker niet zolang de arbeidsmarkt zo sterk is. Bovendien is de komende beleidsvergadering al over meer dan een maand, waarin we meer inflatiegegevens en nog een banenrapport verwachten, dus de functionarissen zullen hun volgende stap hoogstwaarschijnlijk niet baseren op de gegevens van vandaag.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 10 aug 2022 https://www.bls.gov/news.release/archives/cpi_07132022.htm

2

Opgehaald 10 aug 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

3

Opgehaald 10 aug 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220727.htm

4

Opgehaald 10 aug 2022 https://www.youtube.com/watch

5

Opgehaald 07 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bowman20220806a.htm

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}