Goud heeft een opwaartse tendens nu de reële koers afneemt

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Bron:wwww.tradingview.com

De bovenste grafiek toont de wekelijkse 10-jaars reële rente, met daaronder XAUUSD. De onderste indicator is de correlatiecoëfficiënt (cc) tussen de twee

Naarmate de reële rente steeg, daalde het goud (groene trendlijnen). Deze trend veranderde vervolgens in een zijwaarts patroon (blauw gearceerd gebied). De cc bedraagt momenteel een robuuste -79%, wat wijst op een betekenisvolle omgekeerde relatie tussen de twee instrumenten

In dit verband heeft de reële koers een neerwaartse tendens (groene pijl omlaag), waarbij de koers onder de low van zijn referentiekaars sluit (bovenste rode horizontale). Het edelmetaal daarentegen vertoont een soortgelijke opwaartse tendens (rode pijl omhoog en vlakke rode bodem).


De linker grafiek toont de dagelijkse bullishness, waarbij het edelmetaal handelt boven de high van zijn referentiekaars (groen horizontaal). De rechtergrafiek toont de uurlijkse tijdshorizon. Hier zijn de EMA's en de stochastics beide bullish (zwarte ellipsen). De stochastics staan boven 80 (blauwe pijl). Als hij deze positie vasthoudt, bouwt zich een onderliggend bullish momentum op.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}