GER30 wekelijkse actie is positief, het opzetten van potentiële kansen voor deze week

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

Weekgrafiek


Markttransities zijn moeilijk te voorspellen en worden pas achteraf bevestigd. Deze moeilijkheid komt omdat markten niet in een rechte lijn bewegen, maar zigzaggen en zigzaggen naarmate hun trend zich ontvouwt. Daarom kan de huidige DAX rally een correctie zijn in de meer significante dalende trend

Desalniettemin vertoont FXCM's DAX CFD, GER30, bemoedigende signalen in het wekelijkse tijdsframe. De koers is van de bearish zone, tussen de onderste blauwe en rode banden, naar de neutrale zone (groene rechthoek) bewogen. Op een relatieve basis is dit een bullish ontwikkeling. Deze actie kan erop wijzen dat de markt van mening is dat de DAX op de huidige niveaus waarde vertegenwoordigt. Deze huidige etappe zal correctief zijn als het terugglijdt naar de bearish zone. Dit is op dit moment echter speculatief.

Kortere tijdframe-analyse


De daggrafiek van de GER30 aan de linkerkant is positief. De index handelt tussen de bovenste blauwe en rode banden in zijn bullish gebied. Bovendien staat de stochastics boven de 80 en houden ze stand (groene rechthoek), wat duidt op een onderliggend positief momentum. Zolang de oscillator deze niveaus handhaaft, zal het momentum ondersteunend zijn

De uurgrafiek aan de rechterkant toont eveneens een bullish ontwikkeling. De trendvolgende EMA's en de stochastics zijn beide positief gekruist (zwarte ellipsen). Als de oscillator naar de 80 niveaus beweegt en deze stand vasthoudt (blauwe pijl), zal het momentum opwaarts zijn. Deze steun kan in feite leiden tot de volgende positieve swing van de index. Als de indicator er echter niet in slaagt het bovenste kwintiel te bereiken, zal dit erop wijzen dat dit voordeel is weggeëbd.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.