GER30 Positief ondanks de inkrimping van de verwerkende industrie

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

Uit voorlopige gegevens die eerder werden vrijgegeven, bleek dat de fabrieksactiviteit in juli zowel in Duitsland als in de eurozone is gekrompen, aangezien de voorlopige PMI voor de verwerkende industrie daalde tot respectievelijk 49,2 en 49,6.

Dit verergert de vrees voor een recessie, die al is toegenomen door het vooruitzicht dat Rusland de gastoevoer naar het continent zal stopzetten, ondanks de hervatting van Nord Stream 1.

De gegevens komen vlak na de gedurfde renteverhoging met 50 basispunten door de Europese Centrale Bank op donderdag [1], waarbij de monetaire verkrapping de angst voor een economische neergang aanwakkert. De centrale bank klonk echter niet al te geëngageerd om de inflatie te bestrijden en gaf ook geen hints over haar volgende stap in september.

De GER30 reageerde niet overdreven op de agressieve verhoging bij gebrek aan een havikistische prognose, terwijl het vandaag steun vindt, ondanks de slechte PMI's. De markten denken waarschijnlijk dat het vooruitzicht van een recessie de handen van de ECB zal binden en haar minder bereid zal maken om een verdere agressieve verkrapping door te zetten.

Na de ineenstorting van juni bereikte de Duitse index aan het begin van het huidige kwartaal de laagste niveaus sinds maart, maar sindsdien heeft hij zich hersteld en stevent hij af op zijn beste week sinds mei.

Hij probeert nu de helft van zijn daling vanaf de high van juni tot de low van deze maand (13.542) te dekken, maar zal waarschijnlijk een nieuwe impuls nodig hebben om dit gebied te overschrijden en door te stoten naar 13.800-30.

Het opmerkelijke herstel is de laatste dagen echter tot stilstand gekomen en dit creëert risico voor een terugkeer richting 12.813-00, maar nieuwe 2022 lows (12.425) hebben in dit stadium een hoge moeilijkheidsgraad.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 03 dec 2023 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721~53e5bdd317.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.