GER30 onder hernieuwde druk door dalende industriële productie

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

Het marktsentiment nam donderdag een duikvlucht toen het agressieve verkrappingspad van de Fed weerklonk en de Bank of England een somber beeld van de Britse economie schetste en een krimp van het bbp in het laatste kwartaal van het jaar verwacht.

De Duitse economie wist een krimp in het eerste kwartaal van het jaar te voorkomen, aangezien de gegevens van vorige week een voorlopige bbp-groei van 0,2% kwartaal-op-kwartaal lieten zien, maar blijft blootgesteld aan de implicaties van de oorlog in Oekraïne. Uit gegevens die eerder vandaag bekend werden gemaakt, bleek dat de industriële productie in de grootste economie van de eurozone in maart met 3,9% is gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Europa, en Duitsland in het bijzonder, is sterk afhankelijk van de invoer van Russische energie en de Duitse regering heeft zich herhaaldelijk verzet tegen sancties, maar is de laatste tijd van standpunt veranderd. De Europese Commissie kondigde gisteren een verbod op de invoer van Russische olie aan, met een plan om de Russische aanvoer van ruwe olie binnen zes maanden en van geraffineerde producten tegen het einde van het jaar geleidelijk stop te zetten. [1]

GER30 was de week offensief begonnen, maar het verslechterende sentiment, vooruitzichten van monetaire verkrapping, inflatievrees en andere risicofactoren, leidden tot verliezen op donderdag en de verwerping van belangrijke technische niveaus. Deze omvatten de dagelijkse Ichimokou Cloud, de EMA200 en de dalende trendlijn op de hoogste niveaus van dit jaar.

Vandaag komt het onder hernieuwde druk te staan en is er gevaar voor verdere verliezen onder de low van april (13.585), hoewel de psychologische grens van 13.000 voor nu ver weg lijkt.

Vanuit een technisch perspectief beweegt de Relative Strength Index (RSI) naar het oversoldgebied, wat de daling van de index kan beperken en het een kans kan geven om terug te keren naar de EMA200 (rond 14.200), maar een aanhoudende risk-on stemming zal nodig zijn voor een beweging boven alle-drie bovengenoemde technische niveaus die de neerwaartse bias zou pauzeren.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 25 feb 2024 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2785

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.