GER30 gematigd, onverschillig voor zachtere inflatie eurozone

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

De Duitse index komt na acht opeenvolgende winstgevende weken, de beste reeks in vier jaar, op weg naar nog een winstgevende maand. De huidige week begon echter met verliezen omdat de markten toegang hebben tot de pandemische situatie in China, terwijl de zachtere Europese inflatie niet veel helpt.

Uit voorlopige cijfers bleek dat de consumentenprijsindex in de eurozone en Duitsland in november afnam tot +10% j/j, na respectievelijk +10,6% en +10,4% in oktober. De Europese Centrale Bank heeft de rente sinds de lancering in juli agressief verhoogd, maar is vaag geweest over het eindpunt en op basis van recent commentaar is er enige verdeeldheid over de omvang van de volgende stap.

GER30 heeft de afgelopen dagen aan kracht ingeboet en draait tot nu toe een verlieslatende week, wat het risico inhoudt van een glijvlucht naar 14.200-12 en de 23,6% Fibonacci van de opmars in november. Een doorbraak hieronder zou een correctie naar 38,2% Fibonacci (14.000-13.983) kunnen versnellen, maar daarvoor is waarschijnlijk een katalysator nodig.

Ondanks de slechte wekelijkse start vindt GER30 steun en heeft de mogelijkheid om door te stoten naar hogere highs (14.583), hoewel daarvoor een diepere pullback nodig kan zijn en verdere stijgingen richting 15.000-14.960

In ieder geval is de rest van de week beladen met belangrijke gebeurtenissen die het traject van de index kunnen beïnvloeden.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.