GER30 daalt door hernieuwde bezorgdheid over Oekraïne

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 - H4

De dag begon met hoop op een diplomatieke oplossing voor het Oekraïne-geschil, nadat het Witte Huis zondag had aangekondigd dat de Amerikaanse president Biden "in principe " akkoord ging met een ontmoeting met de Russische president Poetin, maar dat die alleen zal plaatsvinden "als er geen invasie heeft plaatsgevonden".

Rusland zegt echter dat er geen concrete plannen zijn voor zo'n top, zoals media melden, wat nieuwe kriebels en een nieuwe golf van risicoaversie op de markten veroorzaakt. [2]

Duitsland en Europa zijn afhankelijk van Russisch gas en elke onderbreking kan de prijzen opdrijven, met een hoge inflatie die het blok al treft. Nog meer slecht nieuws kwam eerder van de Bundesbank, die zei dat "de Duitse economische productie in het eerste kwartaal van 2022 waarschijnlijk opnieuw aanzienlijk zal dalen ". Zij verwacht echter een "sterke opleving " in het tweede kwartaal, op voorwaarde dat "de pandemie afneemt en de knelpunten in het aanbod blijven afnemen ". [3]

De voorlopige PMI's van de verwerkende industrie in Duitsland en de eurozone waren teleurstellend, terwijl de Duitse producentenprijsinflatie in januari met 25% j-o-j is gestegen, tegen +24,2% eerder.

De GER30 begon de dag offensief, maar nadat het sentiment was gekelderd, was er een complete ommekeer en het zet nu nieuwe 2022 lows, zoals we hadden gewaarschuwd in onze laatste analyse. Dit stelt haar bloot aan 14.448, maar er zou een nieuwe katalysator nodig kunnen zijn voor een diepere daling naar 13.848.

Ondanks de scherpe daling is de beweging overextended en dit zou steun kunnen bieden aan de index en hem in staat kunnen stellen om terug te keren boven 15.000, maar een significante en aanhoudende verbetering van het sentiment is nodig om in de richting van de EMA200 en de dalende trendlijn vanaf de highs van dit jaar te kijken (rond 15.450).

Voorzichtigheid is geboden, want de volatiliteit is hoog en we hebben veel verschuivingen in het sentiment gezien terwijl de markten het nieuws rond Oekraïne verwerken.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

2

Opgehaald 21 feb 2022 https://www.dw.com/en/ukraine-latest-moscow-says-no-concrete-plans-for-putin-biden-summit/a-60847723

3

Opgehaald 06 dec 2022 https://www.bundesbank.de/resource/blob/885502/6d964b6c18d610b26472a3eb03a1b068/mL/2022-02-ueberblick-data.pdf

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}