GER30 valt in gedefinieerde neerwaartse trend op weekschaal

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)


FXCM's DAX CFD, de GER30, heeft een lagere piek (LP) gevolgd door een lager dieptepunt (LT) op de weekgrafiek gegrafeerd. Dit patroon is de definitie van een downtrend. Gezien het hogere tijdsframe, betekent dit dat de primaire trend van de GER30 neerwaarts is. De stochastics zijn gedraaid, maar zijn nog steeds relatief goedaardig bij een lezing van 54. Als ze echter dalen naar het lagere kwintiel (groene rechthoek), zal dit bearish druk uitoefenen op een reeds zwakke index.


De GER30 daggrafiek aan de linkerkant geeft ook zwakte aan. De koers bevindt zich in het zwakke gebied tussen de onderste blauwe en rode banden. Bovendien staat de stochastics onder de 20 (rode rechthoek), wat een sterk bearish momentum betekent. Het zal blijven inwerken op de index als het deze positie handhaaft.

De uurgrafiek rechts toont dat de GER30 is teruggekaatst naar een samenvloeiing van weerstanden. Dit niveau omvat de centrale pivot (P) en prijssteun die weerstand is geworden (blauw horizontaal gearceerd. Als de trendvolgende indicatoren en de stochastics neerwaarts draaien (zwarte ellipsen), zullen de korte-termijn traders zich afstemmen op de langere-termijn trends

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}