GER30 verlengt dieptepunten van 2 jaar te midden van Hawkish CB-Talk & angst voor recessie

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

September was een intense maand wat de activiteit van de centrale banken betreft. Zowel de Amerikaanse Federal Reserve als haar Europese tegenhanger hebben historische renteverhogingen doorgevoerd, wat wijst op een verdere verstrakking in de toekomst om de aanhoudend hoge inflatie te bestrijden.

Samen met andere factoren, zoals de energiecrisis, hebben deze maatregelen ook de angst voor een recessie opnieuw aangewakkerd, waarbij de Fed in wezen het idee van een zachte landing heeft opgegeven, terwijl de ECB verwacht dat de economie binnenkort zal stagneren.

Beleidsmakers van de Europese Centrale Banken houden deze week voet bij stuk, want voorzitter Lagarde herhaalde dat ze verwachten dat de tarieven "de komende paar vergaderingen de rente verder zullen verhogen" [1], terwijl de heer Nagel opmerkte dat "verdere beslissende actie nodig is om de inflatie op middellange termijn terug te brengen tot 2%" volgens Reuters. [2]

Deze ontwikkelingen zijn nadelig voor de aandelenmarkten: de GER30 verliest ongeveer 7% van de maand en breidt zijn verliezen vandaag uit tot nieuwe dieptepunten in twee jaar. Dit stelt de koers bloot aan het dieptepunt van november 2002 (11.519), hoewel de beren nieuwe impulsen nodig hebben voor een doorbraak en een grotere daling naar en onder 11.157.

Aan de andere kant staat de Relative Strength Index (RSI) op een oversoldniveau, wat de daling kan beperken en GER30 een kans kan geven om terug te vechten. Een opleving naar 12.372-12.402 kan niet worden uitgesloten, maar onder deze omstandigheden is een aanzienlijk herstel naar de EMA200 (rond 12.870) moeilijk te zien.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 28 sep 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220926_1~0bd6fcc86c.en.html

2

Opgehaald 22 mrt 2023 https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-faces-risk-runaway-inflation-expectations-nagel-says-2022-09-26/

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}