GER30 Voorzichtig, stevent af op een winstgevende maand

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

De Duitse index nadert het einde van een winstgevende maand en breidt het herstel van het vorige kwartaal uit. Vandaag krijgt hij het echter moeilijk na de publicatie van voorlopige gegevens die een bbp-krimp van 0,2% k-o-k in het vierde kwartaal laten zien.

De index heeft onlangs zeer goed gepresteerd, geholpen door het optimisme rond China en de zachte winter in Europa, tegenover de agressieve monetaire verstrakking door de ECB. De centrale bank heeft al 250 basispunten aan renteverhogingen doorgevoerd sinds de lancering in juli en heeft een nieuwe verhoging met 0,5% aangekondigd voor de vergadering van donderdag - een beslissing die de volatiliteit kan aanwakkeren en de koers van de GER30 kan bepalen.

De koers bereikte eerder in januari hoogtepunten in dertien maanden, maar heeft sindsdien zijn kracht verloren en staat voor problemen boven de 15K, nu het havikistische ECB-commentaar de kracht bevat. Dit schept risico voor een pullback naar de EMA200 (rond 14.700), maar er zou een sterke katalysator nodig zijn voor een correctie naar en onder 14.450. Boven de EMA200 hebben de bulls de controle en kunnen ze pushen naar hogere highs (15.275), maar er is een nieuwe impuls nodig om 15.739 eruit te halen.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.