GER30 voorzichtig nu Wereldbank groeivoorspellingen verlaagt

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

De Wereldbank verlaagde zijn groeiprognoses voor het jaar en zijn voorzitter David Malpass, waarschuwde dat "een recessie moeilijk te vermijden zal zijn " voor vele landen. [1]

Het mondiale BBP voor 2022 zal nu naar verwachting met 2,9% groeien, tegen 5,7% in 2021 en de in januari voorspelde 4,1%. Voor de eurozone wordt voor dit jaar een bbp-groei van 2,5% verwacht, tegen 5,2% in 2021 en 4,2% volgens de prognoses van januari.

Eurostat heeft vandaag het BBP van de eurozone voor het eerste kwartaal opwaarts herzien: de groei bedroeg 5,4% op jaarbasis, tegen 5,1% in de voorlopige prognose, terwijl de industriële productie in Duitsland in april met 0,7% op maandbasis is gestegen, tegen 0,7% eerder (herzien).

De markten zijn nerveus, nu de vrees voor stagflatie en een verkrappend monetair beleid weegt, terwijl beleggers zich schrap zetten voor de monetaire beleidsbeslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag en de inflatie-update van de VS op vrijdag.

De GER30 staat vandaag op een laag niveau, met een technisch landschap dat weinig is veranderd ten opzichte van de analyse van maandag, nu het sinds eind mei handelt tussen belangrijke technische niveaus.

De Duitse index liet vorige maand een solide performance zien, maar verwierp maandag het 200Days EMA en is gevoelig voor druk richting het 200H4 EMA en de bovengrens van de dagelijkse Ichimoku Cloud (14.230-14.190). Sluitingen onder dit niveau zouden de deur kunnen openen naar een verdere daling naar en voorbij de stijgende trendlijn vanaf de dieptepunten in 2022 (13.700), hoewel hiervoor een sterke katalysator nodig zou zijn

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Aan de andere kant begon de GER30 de week op de voorste voet en heeft niet de mogelijkheid verloren om opnieuw door te stoten naar de 14.730-14.821 regio, maar 15.387 is in dit stadium ver weg.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 06 dec 2022 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37224/9781464818431.pdf

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}