GER30 voorzichtig nu Nord Stream-gaspijpleiding dichtgaat

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

De vrees voor een recessie is de laatste tijd toegenomen, waarbij de olie- en gasbevoorrading van Europa een belangrijk punt van zorg is, gezien de afhankelijkheid van Russische energie, ondanks pogingen om onafhankelijk te worden. De economische motor van het continent, Duitsland, is bijzonder kwetsbaar en heeft vorige maand het alarmniveau van zijn noodgasplan geactiveerd.

De vrees dat Rusland de bevoorrading zal stopzetten, is vandaag opnieuw gerezen omdat vandaag een aanvang is gemaakt met het geplande 10-daagse jaarlijkse onderhoud aan Nord Stream, dat aardgas van Rusland naar Duitsland vervoert. [1]

GER30 wist vorige week verliezen te vermijden, dankzij de rebound van de tweede helft na de nieuwe 2022 lows (12.373) en dit geeft hem de mogelijkheid om de rebound uit te breiden richting de EMA200 (13.266-12.340)

Dagelijkse sluitingen boven dit niveau zouden de neerwaartse bias pauzeren en de deur kunnen openen voor een verdere stijging richting 13.818, maar dat zou een significante en aanhoudende verbetering van het sentiment vereisen.

De markten zijn vandaag echter nerveus en de GER30 handelt met voorzichtigheid, waardoor ze blootgesteld blijft aan 12.373, hoewel er waarschijnlijk een nieuwe katalysator nodig zal zijn voor die beweging en een beweging onder 12.133.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 05 dec 2023 https://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/annual-maintenance-works-of-nord-stream-pipeline-will-be-performed-in-july-2022-524/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.