GER30 veert op in neerwaartse langeretermijntrend

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

Wekelijkse grafiek

Hieronder ziet u de weekgrafiek van FXCM's DAX CFD, GER30. We hebben een drievoudig voortschrijdend gemiddelde toegepast om een idee te krijgen van de langetermijntrend van de index. Het groene kortere simple moving average (SMA) ligt onder het tussentijdse oranje SMA. Bovendien ligt de oranje middellange SMA onder de rode langere termijn SMA (groene rechthoek). Dit patroon is een bearish formatie. Wij merken ook op dat de SMA's een hoek hebben en uit elkaar liggen, wat wijst op een onderliggend neerwaarts momentum.

Daggrafiek

De daggrafiek heeft een andere toon dan de weekgrafiek. Hieronder zien we dat de groene shorter SMA boven de oranje medium SMA (zwarte ellips) is gekruist. Deze actie heeft de daily effectief uit zijn downtrend gehaald, zoals gedefinieerd door de drievoudige moving averages. Gezien de huidige posities van de SMA's, vertoont de daily chart een neutrale lezing. De dagelijkse kwaliteit zal echter bullish worden wanneer de SMA's zich positioneren waar de groene short boven de oranje medium staat en de oranje medium boven de rode long.

Het gevaar

Langetermijntrends hebben de neiging kortetermijntrends te overheersen. Daarom zou voorzichtigheid gepaard moeten gaan met het feit dat de daggrafiek veerkracht toont. Deze waakzaamheid komt omdat de wekelijkse drievoudige voortschrijdende gemiddelden nog steeds in bear mode zijn. Dat wil zeggen dat we ons midden in een gevaarlijke bear market rally kunnen bevinden. Bear market rallies veroorzaken het merendeel van de schade in bear markets. Daarom is de evolutie van
* de dagelijkse van neutraal naar bullish formatie, en
* de wekelijkse van bearish naar neutraal is nodig om wat van de zorgen te verlichten.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.