GER0 zet nieuwe juni-dieptepunten; riskeert slechtste maand van 2022

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analyse

Ondanks de positieve bedrijvigheid in de verwerkende industrie in China en de verkorting van de isolatieperiode voor internationale reizigers die het land binnenkomen , is het sentiment neerwaarts gericht door de aanhoudende vrees voor stagflatie.

De Duitse detailhandelsverkopen daalden in mei met 3,6% j-o-j van -0,4% j-o-j, hoewel de maandvergelijking bemoedigend is

Vorige week had Duitsland het alarmniveau van zijn noodgasplan geactiveerd wegens de lagere bevoorrading, terwijl enkele dagen terug de G7-landen de sancties tegen Rusland verscherpten en overeenkwamen om een prijsplafond voor de invoer van olie te onderzoeken. [2]

De USOil stijgt deze week, waardoor de inflatiedruk toeneemt, terwijl de Europese Centrale Bank zich opmaakt voor een renteverhoging in juli, factoren die een moeilijke omgeving creëren voor GER30.

Vandaag zakt het weg naar nieuwe dieptepunten in juni en verliest ongeveer 12% op de maand, op het moment van schrijven, wat op weg is om de slechtste van het jaar te worden. Voorzichtigheid is geboden, want de markten lijken nerveus in de aanloop naar inflatie-updates uit de VS vandaag en de eurozone op vrijdag.

De technische vooruitzichten zijn niet veel veranderd ten opzichte van onze vorige analyse, want de daling van deze week brengt de beren dichter bij de 2022 lows van maart (12.425), maar er zal waarschijnlijk een nieuwe katalysator nodig zijn voor een grotere daling naar en voorbij 12.139-12.069.

Ondanks de slechte prestatie van vandaag, lijkt de beweging overextended, want de Relative Strength Index (RSI) staat diep in het oversoldgebied, wat steun kan bieden. Als zodanig kunnen we reacties zien naar 13.000-13.080, maar daarvoor en voor een breder herstel dat 13.428 zou kunnen uitdagen, is een significante verbetering van het sentiment nodig

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

2

Opgehaald 29 nov 2023 https://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202206/28/content_WS62bac848c6d02e533532cdfd.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.