BBP en duurzame goederencijfers verhullen zwakte

Het BBP voor het vierde kwartaal bedroeg 2,9% k-o-k. Dit is lager dan de vorige 3,2% voor het derde kwartaal, maar hoger dan de prognose van 2,6% k-o-k. De duurzame goederen kwamen uit op 5,6% m/m - veel hoger dan de verwachte 2,4% m/m.

De gegevens verbergen echter zwakte.

De consumentenbestedingen waren met 2,1% lager dan verwacht (2,9% - voorspeld) en er is een duidelijke toename van de voorraden.

Gezien de zwakkere consumptie is de voorraadtoename waarschijnlijk niet gepland. Het gaat waarschijnlijk om onverkochte voorraden, een vroeg teken van een recessie.

Wat duurzame goederen betreft, ontving Boeing 250 vliegtuigorders. Als dit buiten beschouwing wordt gelaten, daalde de kern van de duurzame goederen met -0,1% m/m. Dit is lager dan de vorige maand, die 0,1% m/m bedroeg.

Op het eerste gezicht zien de cijfers voor het BBP en de duurzame kerngoederen er bemoedigend uit. Maar onder de oppervlakte zijn er zorgwekkende tekenen.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.